Επικαιρότητα

Αντιστοιχίες με μια δύσκολη πραγματικότητα

Off

Απολύτως συμβατά με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, που αντιμετωπίζουν οι έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια, είναι η κατάσταση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και για το 2016 ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Μείζονα προβλήματα εξακολουθούν να είναι το ασφαλιστικό, η ανεργία, οι τραπεζικές διαφορές και η υπερφορολόγηση. Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν φέρει τις ταμειακές ανάγκες του κράτους σε αντιπαλότητα προς τις δυνατότητες μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας να ανταποκριθούν σε αυτές. Η ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Πολίτη παρουσιάστηκε χθες επισήμως από τον Απ. Οικονόμου κατά τη διάρκεια του απολογισμού έργου της Περιφέρειας Ηπείρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο πεδίο της ασφάλισης, η αύξηση των εισφορών με τη μείωση των εισοδημάτων δημιουργεί παρενέργειες με απρόβλεπτες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειες του. Στο πεδίο της συνταξιοδότησης, καταγράφεται το φαινόμενο των καθυστερήσεων στην έκδοση των απαιτούμενων πράξεων και στην καταβολή των συντάξεων, γεγονότα που οδηγούν σε καθυστερήσεις και πέραν των τριών ετών. Στις εργασιακές σχέσεις, καταγράφονται λιγότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, περισσότερες μορφές ελαστικής εργασίας, η δε ανεργία παραμένει υψηλή. Από τον Συμπαραστάτη στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφηκαν συνολικά 381 υποθέσεις. Η πλειοψηφία, 335 προέρχονται από το Νομό Ιωαννίνων, 20 από την Θεσπρωτία, 11 από την Άρτα και 15 από την Πρέβεζα. Από αυτές, οι 91 ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι 63 αφορούσαν ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες, 32 εργασιακά θέματα και εργατικές διαφορές, 46 υπηρεσίες των δήμων, 14 την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 61 υποθέσεις αφορούσαν δημόσιους οργανισμούς και υπουργεία, 41 υποθέσεις αφορούσαν σε διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με τις Τράπεζες και 33 ήταν ποικίλου περιεχομένου. Ωστόσο στην έκθεση τονίζονται δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι σημαντικός αριθμός υποθέσεων, κυρίως εργατικές και διαφορές με τράπεζες, δεν είναι καταγεγραμμένες στην έκθεση λόγω της επιθυμίας των προσφευγόντων και το δεύτερο ότι οι επιχειρήσεις που προσέφυγαν στον Συμπαραστάτη ήταν σχεδόν όλες μικρές, που λειτουργούν σε οικογενειακή βάση ή με λίγους εργαζόμενους. Επισημαίνεται ακόμη, ότι η εκλογή προσφάτως, του Συμπαραστάτη του Δημότη από το Δήμο Ιωαννιτών θα βοηθήσει στην επίλυση θεμάτων του Δήμου και στην καλύτερη αντιμετώπιση υποθέσεων του Συμπαραστάτη του Πολίτη. Προτάσεις Καταλήγοντας στον απολογισμό έργου, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη διατυπώνει και συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες εκ μέρους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας ωστόσο του γεγονότος, που επισημαίνει πως η ελληνική διοίκηση είναι παγιδευμένη σε «έναν απέραντο  νομικό βάλτο», θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα απεμπλέκουν την κατάσταση αυτή προς όφελος των πολιτών. Έτσι, προκρίνει ως απαραίτητο τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς όφελος της Αιρετής, «η δε κύρια αρμοδιότητά της θα πρέπει να περιορίζεται στον ποιοτικό έλεγχο των αποφάσεων και στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης». Προτείνει ακόμη ωα αναγκαίο εργαλείο προστασίας της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής περιουσίας τη σύνταξη δασολογίου καθώς και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη διεύρυνση του ρόλου των ΚΕΠ και ακόμη την εκλογή ελεγκτή νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τη σύνταξη εντύπων και οδηγιών προς ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων, την ακρόαση του ενδιαφερομένου πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, τις γραπτές και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών και τέλος, την μεγαλύτερη ελευθερία στην ερμηνεία των νόμων και εγκυκλίων διά της διασταλτικής τους ερμηνείας.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου