Επικαιρότητα

Γίνεται πράξη… η Πράξη Εφαρμογής! 

Off

Μπορεί να απαιτηθεί τουλάχιστον μία τετραετία για να αρχίσουν οι κάτοικοι των περιοχών να δουν την εκτέλεση κάποιων έργων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, ωστόσο μπροστά στην αναμονή των 30 ετών, αυτό δεν ενοχλεί πλέον κανέναν. Ο λόγος για την πολεοδομική τακτοποίηση στις περιοχές Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλου, που υλοποιείται πλέον με την διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης για την Πράξη Εφαρμογής. 

Μία εκκρεμότητα τριών δεκαετιών, με σημαντικές καθυστερήσεις, γραφειοκρατικά, νομικά και θεσμικά κωλύματα, εμπόδια και μικροπολιτικές τακτικές, εισέρχεται στο τελικό της στάδιο για να κλείσει οριστικά μία τεράστια πληγή για την πόλη. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Χωροταξίας, Αστικού Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Υπαίθρου, Γιώργος Βίνης, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης σύνταξης της μελέτης προεκτιμώμενης αμοιβής 1.055.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του από το 1986 όταν και εγκρίθηκε αρχικά η πολεοδομική μελέτη, μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι μίας αναπτυσσόμενης, αλλά παράλληλα και υποβαθμισμένες σε επίπεδο υποδομών, περιοχής της πόλης, έζησαν την περιπέτεια των ακυρώσεων των επανεγκρίσεων και στην ουσία της στασιμότητας μιας περιοχής.

«Η εκπόνηση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής για τις περιοχές Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλου, έχει σκοπό την υλοποίηση των πολεοδομικών μελετών των περιοχών αυτών, την εξασφάλιση των προβλεπόμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και την τακτοποίηση όλων των εντασσόμενων οικοπέδων, ώστε να καταστούν άρτια και οικοδομήσιμα», σημείωσε ο κ. Βίνης.

«Είναι μια σπουδαία μέρα για το Δήμο και ειδικά για τις περιοχές της Δροσιάς, της Πεντέλης, των Ζευγαριών και του Τσιφλικόπουλου. Οι περιπέτειες των κατοίκων της περιοχής μετά από 30 χρόνια τελειώνουν.

Το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει τους ίδιους πόρους για να προχωρήσει η εκπόνηση της μελέτης, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας εξορθολογισμού και εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, που μας επέτρεψε να έχουμε ένα ταμείο, έναν «κουμπαρά» για να χρηματοδοτούμε από δικούς μας πόρους έργα.

Έργα σημαντικά για τους δημότες μας οι όποιοι, δυστυχώς, έπρεπε τα προηγούμενα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούνται για τα αυτονόητα», σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο δήμαρχος της πόλης, Θωμάς Μπέγκας.

 

Λίγη ακόμη υπομονή…

Η προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουλίου  στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την οποία ξεκινά ο διαγωνισμός.

Σε εθνικό επίπεδο την 14-7-2017 δημοσιεύθηκαν η προκήρυξη και αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η  12η Σεπτεμβρίου 2017.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Ωστόσο, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα 22 μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών και στη συνέχεια άλλοι 12 μήνες για τις αναρτήσεις και τις τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου