Επικαιρότητα

Διαχειριστικές μελέτες δασών προωθεί ο Δήμος Ζαγορίου

Off

Στην προώθηση  πέντε Διαχειριστικών μελετών δημοτικών δασών, αλλά και των αναγκαίων πινάκων υλοτομίας, προχώρησε το  2017 ο Δήμος Ζαγορίου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου: Παρόλο που οι διαγωνισμοί συνέπεσαν με την αλλαγή της νομοθεσίας για τις αναθέσεις έργων και μελετών, έγινε μεγάλη προσπάθεια από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ιδιαίτερα τους Δασολόγους, για να προχωρήσει η διαδικασία. Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις, αφενός  για να στηριχθεί το εισόδημα των δασεργατών από την εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της περιοχής και, αφετέρου για την  αξιοποίηση των  παραγωγικών  δασών και προς όφελος του Δήμου με τα έσοδα που προκύπτουν. Η μια Διαχειριστική Μελέτη έχει ήδη συνταχθεί και βρίσκεται ένα βήμα πριν την έγκρισή της από τις Δασικές Υπηρεσίες, μια συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία και τους αρμόδιους Δασολόγους, ενώ οι  άλλες τρεις βρίσκονται στο στάδιο υπογραφής σύμβασης με τους αναδόχους για την εκπόνησή τους. Επίσης, συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν επτά πίνακες υλοτομίας και εκκρεμεί η ολοκλήρωση και ενός ακόμη. Οι μελέτες  που δρομολογήθηκαν Αναλυτικότερα, μια μελέτη συντάσσεται χωρίς κόστος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ για άλλες τέσσερις μελέτες προσφέρθηκαν πολύ μεγάλες εκπτώσεις από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς. Αναλυτικά πρόκειται για τις -Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Φλαμπουραρίου -Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Καστανώνα -Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Σκαμνελίου. -Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βοβούσας -Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Ελατοχωρίου. Στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται η εκπόνηση άλλων πέντε Διαχειριστικών μελετών από ίδια έσοδα και αξιοποίηση των πιστώσεων που εξοικονομήθηκαν από τις μεγάλες εκπτώσεις που δόθηκαν στις 4 που ανατέθηκαν ή ανατίθενται άμεσα. Πρόκειται για τις νέες Διαχειριστικές μελέτες  των δημοτικών δασών, Ηλιοχωρίου με προϋπολογισμό 69.179,95 ευρώ με ΦΠΑ, Φραγκάδων με προϋπολογισμό 65.000 ευρώ με ΦΠΑ, Καβαλαρίου με προϋπολογισμό 43.198, 67 ευρώ με ΦΠΑ, Δόλιανης με προϋπολογισμό 42.777,30 ευρώ με ΦΠΑ και Λάιστας με προϋπολογισμό 113.918,11 ευρώ με ΦΠΑ. Επίσης, το 2017 προωθήθηκαν από το Δήμο συνολικά οκτώ πίνακες για ισάριθμα δάση, με την συμβολή των Δασολόγων και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό ανατέθηκε η σύνταξη των (2ων) πινάκων υλοτομίας για τα δημοτικά δάση Βοβούσας, Ελατοχωρίου και Σκαμνελίου. Από δωρεά ιδιώτη μελετητή προς τον τοπικό δασικό συνεταιρισμό ο πίνακας του δημοτικού δάσους Δόλιανης και από τους Δασολόγους του Δήμου συντάχθηκαν οι πίνακες για τα δάση Καβαλαρίου, Ηλιοχωρίου, Λάιστας και προς ολοκλήρωση βαίνει και αυτός του δάσους Φραγκάδων.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου