Ήπειρος

Υδατοκαλλιέργειες τσιπούρας και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Off

Η εναρκτήρια συνάντηση του διακρατικού έργου «Oικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας-Eco-Fish» έγινε στις 2-3 Μαΐου στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου, στους Κωστακιούς Άρτας. Το ΤΕΙ Ηπείρου μέσω του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων αποτελεί τον συντονιστή του έργου και συμμετέχουν το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, το Επιμελητήριο του Vlore, η Royal Albania Foundation και η  ΜΚΟ Social Education & Environment Protection, στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδας-Αλβανίας. Αποτελεί ένα από τα πρώτα τρία έργα που έχουν υπογραφεί να ξεκινήσουν και διαπραγματεύεται την πρότυπη διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών τσιπούρας στις δύο χώρες με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διασφάλιση της παραγωγής και του προϊόντος κάτω από συνθήκες αειφορίας φυσικών πόρων και ελεγχόμενων μικροκλιματικών συνθηκών, όπως και την πρακτική ανάλυση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν των κύκλο ζωής του άνθρακα στις υδατοκαλλιέργειες, μέσω ενός καινοτόμου υπολογιστικού συστήματος. Τέλος, το έργο θα παρουσιάσει ένα πρότυπο οδηγό υδατοκαλλιεργειών τσιπούρας βασισμένο στην αειφόρο ανάπτυξη της θάλασσας (blue growth) για διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής τσιπούρας και την ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας του είδους στις  υδατοκαλλιέργειες Σαγιάδας-Αυλώνα.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου