Επικαιρότητα

Ενισχύεται η προστασία από δασικές πυρκαγιές

Off

Τη δυνατότητα να αναπτυχθούν δράσεις πολιτικής προστασίας και καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών χρηματοδοτεί με 3 εκατ. ευρώ το ΕΣΠΑ μέσα από το πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Η πρόσκληση δόθηκε στη δημοσιότητα  από την Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου, και δικαιούχοι το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και την Περιφέρεια Ηπείρου (Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας). Η δράση έχει ως στόχους τη βελτίωση του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, τη βελτίωση της δυνατότητας εκτίμησης του κινδύνου καταστροφών, την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των δομών και του πληθυσμού και στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης κινδύνων. Αναλύεται σε επιμέρους παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και δομών καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών, όπως: • Ανάπτυξη συστημάτων συγκέντρωσης διάσπαρτων πληροφοριών, ανάλυσης και αξιολόγησης πιθανού κινδύνου, παροχής επεξεργασμένης πληροφόρησης στους αρμόδιους φορείς διοίκησης και έγκαιρης ειδοποίησης πληθυσμού στις εκτιμώμενες περιπτώσεις • Εκπόνηση και επικαιροποίηση ειδικών περιφερειακών σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και κατάλληλου εξοπλισμού εκπαίδευσης αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού και πολιτών • Αναβάθμιση επιχειρησιακών δυνατοτήτων πυροσβεστικού σώματος και δομών πολιτικής προστασίας Περιφερειακής εμβέλειας με την προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού αντιμετώπισης κινδύνων, εξοπλισμού  επικοινωνιών κ.ά.. Η υποβολή προτάσεων αρχίζει στις 2 Ιουλίου (8:00 π.μ.) και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου (14:00.).

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου