Επικαιρότητα

Ενιαία τιμολόγηση με αύξηση του κόστους

Off

Όσο θα αναπτύσσεται το σύνολο των υποδομών όπως οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης και όσο θα αυξάνει η ανακύκλωση, τόσο θα μειώνεται για τους δήμους της Ηπείρου το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων για τους δήμους. Αυτό είναι το καλό νέο και αφορά το μέλλον. 

Το λιγότερο καλό νέο, είναι ότι το κόστος από φέτος θα είναι αυξημένο, αφού θεσμοθετήθηκε η τιμολογιακή πολιτική του Φορέα Διαχείρισης σε όσα τον αφορούν και σύμφωνα και με όσα προβλέπονται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Κι αυτό σημαίνει αύξηση κοντά και στο διπλάσιο σχεδόν από όσο μέχρι σήμερα.

Η διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου συνεδρίασε χτες για να κατανείμει το κόστος και σε επίπεδο πολιτικής αποφάσισε και αυτό που προβλεπόταν, την ενιαία αντίληψη τιμολόγησης. Όσον αφορά το κόστος που φτάνει τα 4,5 εκατ. για το 2020 στο σύνολο των 18 δήμων, περιλαμβάνει όσα ορίζονται και αφορούν μεταξύ άλλων, τη μεταφορά των απορριμμάτων προς τους ΣΜΑ, και τη Μονάδα, τη μεταφορά του υπολείμματος προς τους ΧΥΤΥ, το τέλος εισόδου στους ΧΥΤΥ και τα ποσά λειτουργίας αυτού καθ’ αυτού του φορέα στην πλήρη ανάπτυξή του.

Η τιμή εισόδου στη Μονάδα προβλέπεται ξεχωριστά από προηγούμενες προγραμματικές συμβάσεις.

Η εξίσωση αυτή,  βοηθά μικρότερους περιφερειακούς δήμους να έχουν μικρότερο κόστος αφού θα ήταν μεγαλύτερο λόγω  των αποστάσεων που έπρεπε να καλύψουν, εμπεριέχει όμως και το μελλοντικό όφελος από τη λειτουργία των ΣΜΑ ή συντελεστές όπως η αύξηση της ανακύκλωσης που θα μειώνει και τα βάρη των φορτίων και θα διαβαθμίζει αλλιώς το συνολικό κόστος.

Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε το κόστος της πρώτης χρονιάς, με τρόπους που γνωρίζουμε, να μειωθεί τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του Φορέα Νίκος Καλαντζής που τόνισε ακόμα ότι είναι άδικο που οι δημότες που πληρώνουν για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, να πληρώνουν τελικά και περισσότερο από άλλους που θάβουν τα σκουπίδια, κάτι που πρέπει να το εξετάσει το κεντρικό κράτος.

Η απόφαση για τον επιμερισμό των ποσών, ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Μετά την ψηφοφορία ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης  σε γραπτή του δήλωση αναφέρει:

 «Ο επιμένων νικά. Σήμερα ο ΦΟΔΣΑ ψήφισε υπέρ μίας νέας  και ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων όλων των Δήμων της Ηπείρου. 

Είχε προηγηθεί σχετική πρότασή μου στον Πρόεδρο της ΠΕΔ και στον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ. Τα απορρίμματα ανήκουν στους Δήμους, θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε σωστά προς όφελος των δημοτών μας και όλοι οι Δήμοι να αποκτήσουμε ένα κοινό βηματισμό στο θέμα των απορριμμάτων. Πρόκειται για μια απόφαση που είναι προς την σωστή κατεύθυνση για την δίκαιη εξυπηρέτηση όχι μόνο των Αρτινών, άλλα όλων των Ηπειρωτών. Ευχαριστώ θερμά, όσους την στήριξαν και την ψήφισαν».

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου