Επικαιρότητα

Το όριο του 20% στην επιδότηση τόκων δανείων

Off

Τη διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικρότερο ποσοστό μείωσης τζίρου από το προβλεπόμενο (20% για το 2020) στα προγράμματα επιδότησης τόκων δανείων Β’ κύκλου, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, καταθέτοντας σχετική Αναφορά (αρ. πρωτ.: 2109/2021) προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Απαντώντας στον Σταύρο Καλογιάννη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης κοινοποιεί έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ι. Κυριακού ο οποίος στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24101/25-2-2021 (ΦΕΚ 757Β’) Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο τριών μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 07.05.2021. Αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης και δικαιούχος της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία μεριμνά για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα». 

Ο κ. Κυριακού επισυνάπτει έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ κ. Γ. Ζερβού, ο οποίος αναφέρει ειδικότερα:

«Σκοπός των αναφερόμενων δράσεων είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα επλήγησαν οικονομικά από την υγειονομική κρίση. Το όριο του 20% για την πτώση του κύκλου εργασιών επιλέχθηκε ώστε να είναι δυνατή η εξεύρεση και ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών, βάσει πραγματικών οικονομικών δεδομένων, τα οποία θα είναι αντικειμενικά και κοινά για όλους τους δυνητικά ωφελούμενους».

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου