Τελευταία Νέα

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 01:38
Τελευταία Ενημέρωση: 17 Δεκεμβρίου 2021
Επικαιρότητα

Αρνητική γνωμοδότηση για Υδροηλεκτρικό στον Αχελώο

Off

Η συζήτηση επί του περιεχομένου φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για ενεργειακά έργα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέληξε με δύο θετικές και μια αρνητική γνωμοδότηση.

Η Κοιλάδα του Αχελώου

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση για το Υδροηλεκτρικό έργο «Αυλακίου», ισχύος 83,60 MW  επί του ποταμού Αχελώου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Γοργόλης κατά την συζήτηση του θέματος ανέφερε ότι η Επιτροπή έλαβε πολλά υπομνήματα απόψεων από φορείς που ενδιαφέρονται για την προστασία και ανάδειξη της κοιλάδας του Αχελώου και απαντήσεις από τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Ανέφερε ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας είναι αρνητική καθώς εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν κατακλύσεις των οριοθετημένων οικισμών Μεσόπυργος, Παλαιόµυλος, Λαµπίριον, Αγ. Γεώργιος και Βρυσούλα, ΠΕ Άρτης καθώς και τμήμα των µη οριοθετηµένων οικισµών ∆ίλοφο, Πέρδικα και Πύργος, ΠΕ Άρτης. Τέλος, κατέληξε πως θα έπρεπε το φράγμα να έχει μικρότερο ύψος γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την µείωση του εμβαδού του ταμιευτήρα κατάκλισης µε αποτέλεσµα την µη κατάκλιση κτισµάτων και τµηµάτων οριοθετηµένων οικισµών στις γύρω περιοχές.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δ. Βαρέλης, Φ. Φώτης, Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Θ. Κορωναίος, Γ. Ζάψας, Κων. Ζέκα- Πάσχου, οι οποίοι επίσης ήταν αρνητικοί για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Ειδικότερα ο κ. Ψαθάς  στην αναλυτική  του τοποθέτηση εξήγησε  ότι  το έργο θα προκαλέσει  τεράστιες επιπτώσεις καθώς αυτό θα κατασκευαστεί σε περιοχή Natura, επισημαίνοντας ότι κατακλύζονται οικισμοί, γεωργικές εκτάσεις, τα 2/3 του συνόλου των κτηνοτροφικών μονάδων με δυναμικότητα άνω των 5.000 ζώων, ένας αρχαιολογικός χώρος, καταστρέφεται ο δρόμος Μεσόπυργος – Μηλιανά ο οποίος κατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια με ευρωπαϊκά κονδύλια και άλλα έργα υποδομών. Επιπρόσθετα  σε απόσταση 3.000 μέτρων υπάρχει και άλλο φράγμα  της ίδιας εταιρίας, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2014) η συγκεκριμένη περιοχή είναι κορεσμένη σε φράγματα και δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση.

Θετικές γνωμοδοτήσεις

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή για το έργο κατασκευής «Φ/Β Σταθμού, ισχύος 15.5 MW , στη θέση «Τζούμτζα», Τ.Κ. Ωρωπού, Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, καθώς στην Μελέτη του έργου αυτού περιλαμβάνεται για την σύνδεση του φωτοβολταϊκου πάρκου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνοδό έργο και συγκεκριμένα κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης από Μέση σε Υψηλή Τάση.

Με πολλούς και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους σχετικούς, μεταξύ των άλλων, με τη διασφάλιση της υδροδότησης του οικισμού της Μικροσπηλιάς, την διαφύλαξη υφιστάμενης υδρομάστευσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που θα υλοποιηθεί το έργο, ήταν θετική η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Μικροσπηλιάς, ισχύος 483 Kw, επί του υδατορεύματος πλησίον του οικισμού Μικροσπηλιάς, της Δ. Ε. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

Επίσης η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις Μ.Π.Ε.:

•«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Δεμένο» της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Δ. Ζηρού.

• «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τζουμάρι» της Τ.Κ. Γοργόμυλου, Δ. Ζηρού.

•«Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 9.000 σε 32.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας.

• «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 22. 780 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μίσδρας» Αναδασμού Τ.Κ. Κατσικάς, Δήμου Ιωαννιτών.

• «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρίστης, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου.

 

Εγκρίθηκε η συμμετοχή σε εκθέσεις

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το Πρόγραμμα Τουριστικών & Θεματικών Εκθέσεων του Α΄ εξαμήνου του 2022. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Γοργόλης, η Περιφέρεια Ηπείρου δίνει ιδιαίτερο βάρος στην τουριστική προβολή και παράλληλα στις εκθέσεις προώθησης των τοπικών μας προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι από τις προηγούμενες συμμετοχές σε εκθέσεις υπάρχει θετικό αποτύπωμα και μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας, διαπιστώσεις που  συνηγορούν στη συνέχιση του προγράμματος.

Οι εκθέσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Α’  εξαμήνου είναι οι εξής:

• Έκθεση CTM στη Στουτγκάρδη το διάστημα 15-23 Ιανουαρίου 2022

• Έκθεση MATKA στo Ελσίνκι το διάστημα 19-23 Ιανουαρίου 2022, σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.

• Έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL (Salon des Vacances) στις Βρυξέλλες το διάστημα (νέα ημερομηνία) 24-27 Μαρτίου 2021,

• Έκθεση F.RE.E. στο Μόναχο, το διάστημα 16-20 Φεβρουαρίου 2022

• Έκθεση I.F.T. στο Βελιγράδι το διάστημα 24-27 Φεβρουαρίου 2022, σε περίπτερο του Ε.Ο.Τ.

• Έκθεση (Τ.Τ.Ρ) Romanian International Tourism Fair Romexpo 1 στο Βουκουρέστι, το διάστημα 24-27 Φεβρουαρίου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.

• Έκθεση FERIE FOR ALLE στο Χέρνιγκ της ∆ανίας, το διάστημα 25-27 Φεβρουαρίου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.

• Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο το διάστημα 9-13 Μαρτίου 2022.

• Έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα το διάστημα 15-17 Μαρτίου 2022, σε περίπτεροτου Ε.Ο.Τ.

• Έκθεση FERIENMESSE WIEN στη Βιέννη το διάστημα 17-20 Μαρτίου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.

• Έκθεση ΙΜΕΧ στη Φρανκφούρτη το διάστημα 26-28 Απριλίου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.

• Έκθεση Arabian Travel Market στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, το διάστημα 16-19 Μαΐου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.

• Έκθεση Ταξίδι, στην Κύπρο τον Μάϊο του 2022.

Θεματικές εκθέσεις προώθησης προϊόντων που δεν χρειάζονται την παροχή σύμφωνης γνώμης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ):

1.MEDITERRANEAN CHEF’S CLUB 0F GREECE στην Αθήνα 14-16/1/2022

2.WINE PARIS @ VINEXPO PARIS στο Παρίσι 14 -16/2/2022

3.BIOFACH στη Νυρεμβέργη 15-18/2/2022

4.FOOD EXPO και OINOTELIA στην Αθήνα 12-14/03/2022

5.PROWEIN στο Ντίσελντορφ 27-29/3/2022

6. NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE στο Λονδίνο 3-4/04/2022

7.ALIMENTARIA BARCELONA στη Βαρκελώνη 04-07/04/2022

8.FRUIT LOGISTICA στο Βερολίνο 5-07/04/2022

9.LONDON WINE FAIR στο Λονδίνο 16-18/05/2022

10. SPECIALITY @ FINE FOOD ASIA στη Σιγκαπούρη 22-24/06/2022 REKK FESTIVAL στο Nτίσελντορφ σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη

11. SUMMER FANCY FOODS SHOW στη Νέα Υόρκη σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη

12. KΥΝΗΓΕΣΙΑ στην Αθήνα σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη

13. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ στα Ιωάννινα σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι  λόγω της πανδημίας, οι ημερομηνίες, αλλά και η φύση των εκθέσεων (φυσική παρουσία ή virtual) μπορεί να μεταβληθούν.

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ