Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 01:45
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2022
Επικαιρότητα

Διευκρινίσεις για την προσμέτρηση των προνοιακών επιδομάτων στο εισόδημα των ατόμων με αναπηρία

Off

Τη μη προσμέτρηση του εξωιδρυματικού επιδόματος και των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων στα εισοδήματα των ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα αν αυτά λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΑ ή τον ΕΦΚΑ, είχε ζητήσει ο Σταύρος Καλογιάννης από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, καταθέτοντας σχετικές Ερωτήσεις (αρ. πρωτ. 3683/2022 και 45 43/2022) στη Βουλή, μετά από συνεργασία που είχε με εκπροσώπους συλλόγων ατόμων με αναπηρία.

Στην απάντησή του προς τον Σταύρο Καλογιάννη, ο Υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από τον φόρο:

α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή στις οικογένειες τους.

β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

δ) Οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.Μ.F.Κ.) στα μέλη της.

Περαιτέρω, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται. Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις φορέων και συλλόγων. Οι τελικές αποφάσεις για μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία αναφορικά με την ειδική μέριμνα στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις κλπ. λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, την ίση φορολογική μεταχείριση και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων».

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ