Ήπειρος

Μελέτη για την «επικοινωνία» των νερών

Off

Κατά πλειοψηφία πέρασε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος». 
Τη σύμβαση υπογράφουν η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 233.391,49 ευρώ. 
Η μελέτη καλείται να εκτιμήσει το τι θα γίνει με το ανάχωμα και πώς θα μπορούσε να αποκατασταθεί η ροή των νερών των πηγών ώστε να διοχετεύονται στη λίμνη. Διαφωνία υπήρξε από συμβούλους της αντιπολίτευσης για τη συμπερίληψη και των αθλητικών εγκαταστάσεων, με αφορμή και τις διαφωνίες που είχαν εκφραστεί για τη λειτουργία του καναλιού για το θαλάσσιο σκι στην περιοχή.
Η κ. Καλογιάννη πάντως ανέφερε ότι «Αντικείμενο της μελέτης αυτής (η οποία αφορά στο Μέτρο "WD05S340: Αποκατάσταση επικοινωνίας πηγών Σεντινίκου και Αμφιθέας με λίμνη Παμβώτιδα" του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ηπείρου) είναι να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, να υποδειχθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδραυλικής σύνδεσης και λειτουργίας των νερών που εισέρχονται στη λίμνη και να καταγραφούν και νέες δραστηριότητες ή χρήσεις που να είναι συμβατές με τη νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους». 
«Η Περιφερειακή Αρχή είναι αποφασισμένη και υλοποιεί για κάθε στοιχείο της γεωγραφικής ενότητας της Ηπείρου, που αποτελεί είτε φυσικό χάρισμα είτε πολιτιστικό χαρακτηριστικό της, ενέργειες ή έργα που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τη φυσιογνωμία και τα γνωρίσματά τους, ώστε να προσφέρονται στην κοινωνία και στους πολίτες για κάθε χρήση που βελτιώνει την καθημερινότητα τους, προάγει την αναψυχή και την ψυχαγωγία, και εν γένει αξιοποιείται χωρίς ελαττώματα, με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Η αντιπολίτευση τήρησε και σε αυτή τη συνεδρίαση την παραδοσιακή της σχέση με τα λεκτικά πυροτεχνήματα βραχύβιας διάρκειας και τις χωρίς συγκρότηση και τεκμηρίωση άναρθρες κραυγές. Υπέρμαχοι του δόγματος θορυβώ άρα υπάρχω, προσπαθεί να ασχολείται με τα θέματα της Περιφέρειας κατά τρόπο ατεκμηρίωτο, αβάσιμο και αποσπασματικό. Αντιπαρερχόμεθα με συμπάθεια. Δηλώνουμε ότι όπως μέχρι σήμερα, και στο υπόλοιπο της θητείας μας και μελέτες θα εκπονούνται και έργα θα υλοποιούνται και επιχειρήσεις θα στηρίζονται και στους πολίτες θα συμπαριστάμεθα. Κρινόμεθα όλοι διαρκώς. Από τον πολίτη και την κοινωνία», πρόσθεσε. 

ΦΙΛ.Κ.

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου