Ήπειρος

Ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση

Off

Ανοιχτή πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό του πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ολυμπιάς», που υλοποιήθηκε, συμβάλλοντας στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης και διάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης, καθιστώντας την δημόσιο αγαθό. 
Επίσης όμως εξυπηρετεί και άλλες αναγκαιότητες αλλά και την λύση προβλημάτων, όπως είναι η συνεχής αύξηση του κόστους των δημοσιεύσεων στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε άλλες εκδόσεις.
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του πανεπ. Ιωαννίνων παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τον αναπλ. πρύτανη, και επιστημονικά υπεύθυνο του έργου Τριαντ. Αλμπάνη και τον διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Γ. Ζάχο, ενώ νωρίτερα ο πρύτανης Γ. Καψάλης έκανε λόγο για μία πρωτοποριακή δράση που προβάλει το ερευνητικό και διδακτικό έργο στο πανεπιστήμιο.

Η διαδικασία
Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα από μια απλή διαδικτυακή διαδικασία, θα μπορούν να καταθέτουν τα τεκμήριά τους στο Αποθετήριο ως εξής: Συμπληρώνοντας πρώτα τα απαραίτητα μεταδεδομένα και ενθέτοντας κατόπιν στο αποθετήριο το πλήρες κείμενο του τεκμηρίου σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο προσδιορισμό των δικαιωμάτων διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου τεκμήριου, ακολουθώντας τις πολιτικές που καθορίζονται από τις άδειες «creative commons». 
Οι χρήστες με την λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου σε παραγωγική βάση μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» το οποίο θα είναι δομημένο σύμφωνα με το μοντέλο των κοινοτήτων (communities) και των συλλογών (collections) που υποστηρίζει το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης αποθετηρίων DSpace.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου