Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 03:09
Τελευταία Ενημέρωση: 04 Ιουνίου 2024
Πολιτικό Ρεπορτάζ

«Made in GREECE AGENDA» αξιοποιώντας και ενισχύοντας όλους τους παραγωγικούς τομείς

Off

Γράφει ο Γιάννης Μανιάτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ

Απαιτείται να διαμορφώσουμε τη δική μας Εθνική «Made in GREECE AGENDA», αξιοποιώντας και ενισχύοντας όλους τους παραγωγικούς τομείς σε όλη την περιφέρεια προς όφελος της χώρας μας

Οι συζητήσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη, αποτελούν επιτακτική ανάγκη στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Είναι συζητήσεις που αφορμώνται από τα λάθη και τις αδυναμίες του παρελθόντος και παράλληλα διαμορφώνουν το μέλλον των επερχόμενων γενεών. Καθώς ζούμε στην εποχή όπου οι αποφάσεις μας έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία μας, είναι κρίσιμο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης.

Η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά συνιστά συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων. Δεδομένων των συσχετισμών που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μέχρι τον Ρωσο–Ουκρανικό πόλεμο, μια εθνική στρατηγική, που θα έχει ως πυξίδα την ενεργειακή ασφάλεια, φαντάζει πιο αναγκαία από ποτέ.

Ενεργειακή ασφάλεια για την Ευρώπη αλλά και εξασφάλιση φτηνής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Είναι αλήθεια πως οι χώρες που έχουν πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια, απολαμβάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή παραγωγικότητα, γεγονός που τους επιτρέπει να διαμορφώσουν ένα δικαιότερο παραγωγικό μοντέλο ευρείας κοινωνικής ωφέλειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται να διαμορφώσουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη δική μας Ελληνική Agenda. Η «Made in Greece Agenda»,  θα λαμβάνει υπόψιν της τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών στην πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας τις υποδομές (διαχείριση απορριμμάτων και νερού, λιμάνια, δημιουργία δικτύων, κ.λπ.) και προωθώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με κύρια προτεραιοποίηση στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, της Γεωργίας και του Τουρισμού!

Αποτελεί εθνικό καθήκον η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη κυρίως της περιφέρειας

(α) στην ενίσχυση των υποδομών προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, ανάπτυξη βασικών υποδομών διαβίωσης κ.λπ., ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ορθή λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μέσω της ενίσχυσης της γεωργικής παραγωγής, την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία υγειών παραγωγικών κοινοτήτων κ.λπ.

(β) την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου με νέες δεξιότητες, που θα δώσουν πρόσβαση στη γνώση, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εφαρμογή για παράδειγμα τεχνικών ευφυούς γεωργίας προσδίδει το χρόνο στον αγρότη στην Ολλανδία 1.700 ευρώ/ στρέμμα στο Ισραήλ 1.200 ευρώ/στρέμμα ενώ στον Έλληνα αγρότη μόλις 190 ευρώ /στρέμμα!

Βασικό άξονα για την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, αποτελούν οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκτός από την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις, διασφαλίζουν σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές, είναι σημαντικό να υλοποιούνται πάντοτε σε συνεννόηση και με συνεργασία των πολιτών, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό, η λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία.

Ένας εξίσου σημαντικός άξονας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι η εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων. Μπορεί πράγματι οι επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας να βρίσκονται εν εξελίξει, παρόλα αυτά είναι δεδομένο πως τα ορυκτά καύσιμα και ιδίως το φυσικό αέριο, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως, τουλάχιστον έως το 2050. Σε αυτό να σημειωθεί, πως η Ευρώπη συλλήβδην στηρίζεται ενεργειακά από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικονομικές επιπτώσεις των χωρών της.

Για τον λόγο αυτό, τα κοιτάσματα που διαθέτει η χώρα μας και τα οποία σύμφωνα με έγκυρες πηγές είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δεν θα πρέπει να μείνουν εκτός συζήτησης. Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν, μια εθνική στρατηγική βασισμένη στην εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων. Η Ελλάδα σε αυτό, μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, καθώς μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες και παράλληλα να αποτελέσει εξαγωγέα ενέργειας. Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνει κατανοητό, πως δεν χρειάζεται να υιοθετηθεί μια στρατηγική στη λογική είτε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είτε φυσικοί πόροι, ενώ μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν, επενδύοντας στην ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας παράλληλα με την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου. Άλλωστε, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μας μπορεί να εναρμονίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων που αποτελούν τον θησαυρό μας.

Η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μία ευρωπαϊκή στρατηγική, καθώς για να επιτευχθούν όλα τα προαναφερόμενα, είναι αναγκαία η συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών. Οι αγωγοί IGB, EastMed και ΠΟΣΕΙΔΩΝ, τα έργα υποδοχής φ.α. στην Αλεξανδρούπολη και η αποθήκη φ.α. στην Καβάλα είναι μόνο μερικά από τα πολλά παραδείγματα που καταδεικνύουν πως η ενεργειακή ασφάλεια και ο εφοδιασμός πρέπει να αναχθούν σε ευρωπαϊκό ζήτημα και δεν μπορούν να εκπληρωθούν από τις μονομερείς ενέργειες του εκάστοτε κράτους. Μόνο μέσω μιας ισχυρής Ευρώπης μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι και μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε όχι μόνο ενεργειακή ασφάλεια αλλά και φτηνή ενέργεια που θα οδηγήσει σε οικονομική ευημερία και ανάπτυξη.

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ