Επικαιρότητα

Τεχνικός σύμβουλος για το τρένο Ηπείρου – Αλβανίας

Off

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διερεύνηση ανάπτυξης και κατασκευής σιδηροδρομικού δικτυού μεταξύ Ηπείρου και Αλβανίας», προϋπολογισμού € 71.340,00 με ΦΠΑ, του Έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P., το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013». Ανάδοχος αναδείχτηκε το μελετητικό σχήμα: "ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.".   

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου