Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 04:33
Τελευταία Ενημέρωση: 01 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής

Off

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATE Ασφαλιστικής στην ERGO International AG, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως ανακοίνωσε η ERGO, «Το τίμημα της εξαγοράς, που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της ERGO, ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ και υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές του μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος ERGO αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, αλλά και στα σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και αύξησης της διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε. Παράλληλα, η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά και διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων.
Το 2015 τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ERGO Ελλάδος έφθασαν τα 141 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τις γενικές ασφαλίσεις, ενώ διατηρήθηκε η υψηλή κερδοφορία, που παρουσιάζει σταθερά η εταιρία τα τελευταία χρόνια. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο ίδιο έτος ενέγραψε ασφάλιστρα της τάξης των 125 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91 εκατ. ευρώ αφορούν γενικές ασφαλίσεις. 
Σημειώνεται ακόμα ότι, η αρχική συμφωνία του Ομίλου ERGOμε την Τράπεζα Πειραιώς, για την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 και σήμερα με την ολοκλήρωσή της η ERGO απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών. 
Ο CEO των εταιριών του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα, Θεόδωρος Κοκκάλας, δήλωσε σχετικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς: 
«Η επένδυση στην ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ERGO στις προοπτικές της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και την αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας της ERGO στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. 
Είναι μια επένδυση που προσθέτει αξία στην εταιρία μας, διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της. H ERGO αναδεικνύεται πλέον σε κορυφαία ασφαλιστική δύναμη στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία, την ποιότητα, και τη φερεγγυότητα ενός διεθνούς Ομίλου, με την πολυετή πείρα και γνώση της ελληνικής αγοράς δύο ιστορικών εταιριών, όπως είναι η ERGO Ελλάδος και η ΑΤΕ Ασφαλιστική. Αξιοποιώντας την ηγετική μας πλέον θέση στην ελληνική αγορά, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες και οφέλη για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους των εταιριών μας και μαζί τους θα συμβάλουμε στην αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και την καθιέρωσή του ως πυλώνα στήριξης της οικονομίας και κοινωνίας».
Ο Γιώργος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: 
«H πώληση της ATE Ασφαλιστικής υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποεπένδυση από συγκεκριμένες μη αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Η επένδυση στην Ελλάδα ενός ισχυρού Ομίλου, όπως αυτός της ERGO, επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο που οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι θέσεις απασχόλησης έχουν εξαιρετική βαρύτητα για την εγχώρια αγορά. Η τεχνογνωσία και  η ισχυρή φήμη της ERGO διασφαλίζουν τη συνέχιση της επιτυχούς πορείας της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, με τη συνδρομή των εργαζομένων της και προς όφελος των πελατών της.»

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου