Επικαιρότητα

Νέο Πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 29 – 64!

Off

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Voucher για 23.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Η δράση περιλαμβάνει:

120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης

Πρακτική άσκηση 500 ωρών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες

Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 Επίδομα 2600 €

Η απασχόληση του ανέργων θα πραγματοποιηθεί σε 8 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 44 ειδικότητες όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Εμπόριο (ειδικότητες όπως στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου).

Logistics (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας).

Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα (ειδικότητες όπως τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός).

Ενέργεια (ειδικότητες όπως τεχνίτης φυσικού αερίου).

Τουρισμός (ειδικότητες όπως υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου).

Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ειδικότητες όπως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής).

Τρόφιμα-Ποτά (ειδικότητες όπως στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων).

Περιβάλλον Διαχείρισης Στερεών και υγρών αποβλήτων (ειδικότητες όπως τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών).

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).

3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσεις δικαιολογητικών.

4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για

εργασία)

5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Αντίγραφο πτυχίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πτυχίου Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή ΙΕΚ, ΑΕΙ , ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου

σπουδών.

Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού( πρώτος δικαιούχος)

Βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας (ένσημα)

Βεβαίωση αναπηρίας, για ποσοστό 50% και πάνω

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, αν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα

ΑΜΕΑ (ανήλικα ή ενήλικα) 67% και πάνω

Κοινωνικό εισόδημα αληλεγγύης, αν είστε δικαιούχος

Βιογραφικό σημείωμα

Για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση ως προς τους όρους και τις διαδικασίες

του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε Σμυρνης 7-9 , πλατεία πάργης

στο τηλέφωνο : 2651607026 και στο site μας www.euroaccess.gr.

 

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου