Επικαιρότητα

Μέτρα για τον πληθυσμό του Ασπροπάρη

Off

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, εγκρίθηκαν: –  «To Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα» –  «Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό κάμπο» – «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Νανόχηνα στην Ελλάδα» Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης  για τον Ασπροπάρη είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και τη σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του, με δεδομένο τον εξαιρετικά μικρό αναπαραγόμενο πληθυσμό του στην Ελλάδα.  Στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι, είναι η βελτίωση του καθεστώτος του Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, μεταβαίνοντας από την κατηγορία Τρωτό (VU) στην κατηγορία Σχεδόν απειλούμενο (NT)).  Τέλος, στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Νανόχηνα, είναι η διαφύλαξη του πληθυσμού της που διαχειμάζει στην Ελλάδα και η διατήρηση του αριθμού των ατόμων χωρίς απώλειες και στη βέλτιστη κατάσταση, με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης, αλλά και στις διαδρομές  μετακίνησής τους.  Για την επίτευξη των στόχων των Σχεδίων Δράσης τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από μέτρα τα οποία και παρουσιάζονται στα παραρτήματα των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, συνοδευόμενα από την αξιολόγηση της προτεραιότητας τους και τους υπεύθυνους εφαρμογής τους.  Η χρονική διάρκεια των Σχεδίων Δράσης είναι πέντε έτη.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου