Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 08:24
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018
Επικαιρότητα

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου

Off

Από 1 έως 3 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη λίμνη Παμβώτιδα ο 2ος  αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αγωνιστικής Αλιείας Κυπρίνου, με διοργανωτή τον  Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων «Ioannina Fishing Club». Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τις εξής προϋποθέσεις: – Χώρο διεξαγωγής: ο αγώνας θα διεξαχθεί στην παραλίμνια ζώνη που ορίζεται μεταξύ του παραλίμνιου χώρου μπροστά από το ξενοδοχείο Du Lac, του χώρου των παλαιών σφαγείων (αίθουσα Δ. Χατζή) και σε όλο το μήκος της παραλίμνιας ζώνης μέχρι και την περιοχή «Μάτσικα» (πλην της περιοχής ελλιμενισμού των καραβιών). – Χρονικό διάστημα διεξαγωγής αγώνα: από την Παρασκευή 1 Ιουνίου και ώρα 15:00 (συγκέντρωση αθλητών) έως την Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 17:00 (λήξη αγώνα). – Αλιευτικά εργαλεία: κάθε διαγωνιζόμενος θα φέρει δύο καλάμια με κάθε καλάμι να διαθέτει ένα μόνο αγκίστρι. – Αντικείμενο διαγωνισμού (αλιευόμενο είδος): αποκλειστικά το ψάρεμα κυπρίνου. – Διάθεση των αλιευμάτων: τα αλιεύματα θα διατηρούνται σε θήκες ειδικών προδιαγραφών μέχρι τη ζύγισή τους από τους κριτές και στη συνέχεια παρουσία των κριτών θα γίνεται υποχρεωτικά απελευθέρωσή τους και ασφαλής επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον. Άλλα είδη ψαριών εκτός των κυπρίνων, που τυχόν θα αγκιστρώνονται, θα επιστρέφονται αμέσως στο νερό. – Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον κανονισμό αθλητικής αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Επίσης, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο του αγώνα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας. – Για λόγους ασφάλειας και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (λόγω εκτέλεσης εκ μέρους των αγωνιζομένων μακρινών βολών με μολύβδινα βαρίδια και αγκιστρωτά μέσα), απαγορεύουμε τη διενέργεια επαγγελματικής αλιείας στον υδάτινο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το χώρο διεξαγωγής του αγώνα (όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω στο Σημείο 1) και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή. Η απαγόρευση ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα τέλεσης του αγώνα. – Αλυτάρχης του αγώνα έχει οριστεί από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ο πρόεδρος του συλλόγου «Ioannina Fishing Club» κ. Κωνσταντίνος Φρίγκας. Την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα έχει τριμελής Επιτροπή Αγώνα στη σύνθεση της οποίας μετέχουν ο Αλυτάρχης και δύο μέλη (ένα μέλος ορίζεται από τον διοργανωτή και ένα από τον Υπεύθυνο Τομέα Κυπρίνου).   Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/1970.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου