Επικαιρότητα

Έχει τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις

Off

Όλες τις δυνατότητες ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου μπροστά στο περιβάλλον που δημιουργεί η έξοδος από το μνημόνιο, αλλά και οι αλλαγές σε αυτό καθ΄ αυτό το τραπεζικό περιβάλλον.

Αυτό προκύπτει και από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της τράπεζας που έγινε στο ξενοδοχείο Du Lac.

Η φετινή συνέλευση συγχρονίζεται με τη χρονιά που το συνεταιριστικό Ίδρυμα συμπλήρωσε 40 συνολικά χρόνια λειτουργίας, αλλά και με τα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στρατηγικού επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Από τον απολογισμό πεπραγμένων που παρουσίασε ο Πρόεδρος της τράπεζας Κώστας Ζωνίδης, αλλά και από την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τρομπούκη και την προοπτική της τράπεζας από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Ι. Βουγιούκα, προκύπτει ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου «είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται μετά την έξοδο από το μνημόνιο αλλά και τις αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον», όπως ανακοινώθηκε.

Είναι χαρακτηριστικά τα επιτεύγματα που παρουσίασε η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στο κλείσιμο του 2018:

•Ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάση και αυξημένη ρευστότητα με τη συμμετοχή και την καθοριστική στήριξη του Στρατηγικού μας Επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. 

•Αύξηση του αριθμού των Συνεταίρων σε περισσότερους από 17.000.

•Αύξηση του Ενεργητικού τη Τράπεζας στα 251,12 εκατ.€

•Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων στα 18,71 εκατ.€

•Αύξηση των Καταθέσεων σε 221 εκ € και των Χορηγήσεων σε 241 εκ €

•Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση 

•Αύξηση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 

•Αύξηση των διαθέσιμων σε 52 εκ € 

•Εμφάνιση σημαντικής οργανικής κερδοφορίας  3,4 εκ € προ προβλέψεων.

«Και όλα αυτά με αυστηρή προσήλωση στο νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ Χρ. Παπαδόγιαννης τόνισε από την πΕντάξειλευρά του ότι  ο στρατηγικός επενδυτής απέδειξε έμπρακτα αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Τράπεζας με την καταβολή επιπλέον 6,5 εκ € ότι στηρίζει το όραμα για μια ισχυρή, ευέλικτη, με πανελλαδική εμβέλεια Συνεταιριστική Τράπεζα και κάλεσε όλους τους Ηπειρώτες να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας, στηρίζοντας τη «δική τους τράπεζας».

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου