Επικαιρότητα

Προβληματισμοί για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

Off

Τις θέσεις του για το νομοσχέδιο των θεμάτων περιβάλλοντος παρουσίασε ο Σταύρος Καλογιάννης, θέσεις που κατέθεσε γραπτώς και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και τις οποίες στη συνέχεια συζήτησαν αναλυτικά.

Σε ό, τι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) και τους Φορείς, αναφέρει τους προβληματισμούς του για επιμέρους ρυθμίσεις και τονίζει:

«Το σημερινό σύστημα διαχείρισης των ΠΠ έχει αδυναμίες, που έπρεπε να έχουν διορθωθεί από καιρό. Ενδεικτικά, στα πολυμελή ΔΣ των Φορέων πολλές φορές δεν μετείχαν τα κατάλληλα πρόσωπα, με γνώσεις και ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Πολλοί Φορείς δεν λειτουργούσαν ομαλά, ούτε συλλογικά. Συχνά στηρίχθηκαν στη φιλοτιμία ελάχιστων προσώπων. Παρατηρούνταν πολλές ασυνέχειες στη χρηματοδότηση των Φορέων, τεράστιες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις, έλλειψη συντονισμού σε κεντρικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το προσωπικό των Φορέων στη μεγάλη πλειοψηφία του εργάσθηκε ενσυνείδητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το προσωπικό χρειάζεται το αυτονόητο, αξιολόγηση και διασφάλιση της εργασίας του». Για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο σημειώνει ότι «προβλέπεται ένα σύνθετο σύστημα διοίκησης/διαχείρισης των ΠΠ, σε κεντρικό επίπεδο (ΟΦΥΠΕΚΑ) και σε περιφερειακό, για την έγκαιρη και ομαλή λειτουργία του οποίου εκφράζω ορισμένες επιφυλάξεις. Οι προτεινόμενες Επιτροπές Διαχείρισης είναι πολυμελείς (έως 11 μέλη, όταν η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν λειτουργούν τέτοιου είδους Επιτροπές), απαιτούνται συνεργασίες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, και μεγάλο μεταβατικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο Σχέδιο δράσης βελτίωσης της πολιτικής ΠΠ, που θα καταλήξει σε προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια πρέπει να εφαρμοστούν». 

Τονίζει ακόμα ότι «οι υφιστάμενοι (36) Φορείς Διαχείρισης μετατρέπονται σε 24 Μονάδες Διαχείρισης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη τεράστιων εκτάσεων. Εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολο για τις νέες Μονάδες να διαχειριστούν αυτές τις περιοχές, ενώ τίθενται θέματα σχετικά με τις περιοχές ευθύνης των νέων Μονάδων. Π.χ. για το Εθνικό Πάρκο (ΕΠ) Τζουμέρκων υπάρχει ασάφεια στο σ/ν, καθώς προβλέπεται Μονάδα διαχείρισης ΕΠ Βόρειας Πίνδου, με έδρα τους Ασπράγγελους, αλλά και Μονάδα διαχείρισης ΠΠ Ηπείρου (στην οποία ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος του το ΕΠ Β. Πίνδου), με έδρα τα Ιωάννινα. Συνεπώς, οι μεταβατικές διατάξεις του σ/ν πρέπει να καλύψουν με μεγάλη προσοχή τα προαναφερόμενα θέματα, έως ότου λειτουργήσει επαρκώς το νέο σύστημα διοίκησης».

Για το Άρθρο 9 αναφέρει: «Με το σ/ν, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 και Α2, εφόσον απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογικού οργάνου, αρμόδιο ορίζεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ). Είναι εντελώς λανθασμένη η παραπομπή έργων ή δραστηριοτήτων στο ΚΑΣ ή στο ΚΣΝΜ για λήψη απόφασης. Οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα που θα προκύπτουν θα είναι εξαιρετικά μεγάλα και σύνθετα. Προτείνω να αφαιρεθεί οπωσδήποτε αυτή η πρόβλεψη».

Για το Άρθρο 37: Προγραμματικές συμβάσεις τονίζει:

«Προβλέπεται ότι «ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις Μονάδες Διαχείρισης ΠΠ της χωρικής αρμοδιότητάς τους». Προτείνω να προστεθεί και η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα (Άρθρο 99) σημειώνει: «Η προτεινόμενη νέα διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και η αλλαγή των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, θα φέρει νέες καθυστερήσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις στην ανάθεση και εκπόνηση πολεοδομικών μελετών όλων των ΟΤΑ. Όπως είναι γνωστό, για τα εκκρεμή Ρυθμιστικά Σχέδια των μεγάλων περιφερειακών πόλεων (Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο), έχω ενημερώσει αναλυτικά το Υπουργείο από τον Οκτώβριο 2019.  Τον περασμένο Φεβρουάριο κατέθεσα δημοσίως τις προτάσεις μου σε συνέντευξη Τύπου. Δυστυχώς, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία απάντηση από τους τοπικούς Φορείς, ούτε θετική, ούτε αρνητική! Ας καταλάβουν όμως, και ας ενημερώσουν τους συμπολίτες μας, ότι στην τρέχουσα τετραετία δεν πρόκειται να εγκριθεί καμία πολεοδομική μελέτη, σε κανέναν Δήμο. Φοβάμαι δε, με τους ρυθμούς που ακολουθούνται, ότι ο νέος χρονικός ορίζοντας εφαρμογής των νέων σχεδίων, όπως κι αν αυτά ονομάζονται, Ρυθμιστικά ή Τοπικά Χωρικά ή Τοπικά Πολεοδομικά, μετατίθεται για το 2030», καταλήγει ο κ. Καλογιάννης. 

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου