Επικαιρότητα

Συζήτηση… χωρίς συζήτηση για το έργο 19 εκατ. του οδοφωτισμού

Off

Κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των συμβούλων της δημοτικής αρχής, απουσία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν ή δε συμμετείχαν εξαρχής, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου Ιωαννιτών και περιφέρειας Ηπείρου για το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού, με προϋπολογισμό 19 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης αποτέλεσε το εφαλτήριο νέων σφοδρών αντιπαραθέσεων με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης τόσο για το διαδικαστικό σκέλος και για τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, όσο κυρίως γιατί το θέμα έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση την Παρασκευή στη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου, η οποία θα γίνει διά περιφοράς. 

Άγνωστο γιατί, αν και το επιχείρημα περί των τεχνικών προβλημάτων καθίσταται πλέον ανεπαρκές, το δημ. συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά μέσω τηλεδιάσκεψης, κάτι που αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική όχι μόνο σε δημοτικά συμβούλια, αλλά και σε συνεδριάσεις επιτροπών.

Έτσι, ένα έργο τεράστιας σημασίας μεν, αλλά και τεράστιου προϋπολογισμού, θα συζητηθεί στο δημ. συμβούλιο, χωρίς να… συζητηθεί, αφού οι παρατάξεις μπορούν να υποβάλλουν και να αποστείλουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους προς το προεδρείο.

 

Οι βασικοί λόγοι διαφωνίας

Στη συνεδρίαση της Οικον. Επιτροπής, η πλειοψηφία έφερε προς συζήτηση την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης, με τετελεσμένη απόφαση την επιλογή της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και όχι της μεθόδου ΣΔΙΤ, με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φ. Βάββα να τονίζει ουσιαστικά, πως η επιλογή έγινε από την Περιφέρεια Ηπείρου, που έκρινε πιο συμφέρουσα τα συγκεκριμένη διαδικασία.

Βασική διαφορά με την πρόταση της προηγούμενης δημοτικής αρχής είναι η αντικατάσταση του συνόλου των λαμπτήρων σε όλες τις ΔΕ και τις ΤΚ του δήμου. Συνολικά θα αντικατασταθούν 17.624 λαμπτήρες, ενώ η προηγούμενη πρόταση προέβλεπε την αντικατάσταση 2.649, με προϋπολογισμό έργου τα 3 εκ. με δέσμευση των ανταποδοτικών του δήμου.

Επίσης έγινε λόγος για την εξοικονόμηση ενέργειες για τον δήμο, που θα ξεπεράσει το 62% ετησίως επί της τιμής βάσης της KW που χρεώνει σήμερα η ΔΕΗ.

«Η προγραμματική σύμβαση είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση του πολυσχιδούς έργου, δεδομένου ότι οι πόροι της περιφέρειας Ηπείρου και η σχετική εμπειρία του προγράμματος ELENA συμβάλλουν στον καλύτερο συντονισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, στην ελκυστικότητα της επένδυσης και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας», τόνισε ο κ. Βάββας.

 

Ο τεχνικός σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο τεχνικός σύμβουλος της περιφέρειας Ηπείρου Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, ο οποίος τόνισε ότι η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία γεωγραφικής κάλυψης, πλήρη και σαφή τεχνικά στοιχεία, καθώς και την επιλογή του καλύτερου οικονομικού μοντέλου που είναι η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.

 

«Θεσμική εκτροπή»

Πριν την εισήγηση του θέματος στην Οικον. Επιτροπή οι παρατάξεις Ενότητα Πολιτών και Ιωάννινα 2023 αντίστοιχα, αποχώρησαν με τους Θ. Γιωτίτσα και Β. Κοσμά αντίστοιχα να τονίζουν, ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι παρατάξεις είναι ελλιπή και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να αιτιολογήσει επαρκώς επί της επιλογής του καλύτερου μοντέλου. Ο κ. Γιωτίτσας τόνισε, ότι η Οικον. Επιτροπή είναι αναρμόδια να αποφασίσει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και επίσης, πως η δημοτική αρχή παραπλανά συνειδητά τους πολίτες, αφού εκχωρεί εν λευκών την αρμοδιότητα για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου στην περιφέρεια Ηπείρου, με δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου.

«Με επιστολική ψήφο δεν μπορεί να αναπτυχτεί ο δημοκρατικός διάλογος που απαιτείται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Δεν μπορούν να διατυπωθούν ερωτήματα  και να δοθούν απαντήσεις ώστε να ληφθεί η καλύτερη απόφαση για το συμφέρον του τόπου.

Για τους λόγους αυτούς, η παράταξη μας  κατήγγειλε εμφατικά τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής και αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς η διαδικασία που επέλεξε για να προωθήσει  ένα τόσο σημαντικό θέμα συνιστά μείζονα προσβολή προς τα θεσμικά όργανα του δήμου και τους γιαννιώτες. Η παράταξή μας, έχοντας καταθέσει έγκαιρα και με σαφήνεια τις απόψεις της για το θέμα, με υπόμνημα που απεστάλη στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια διαδικασία – παρωδία και καλεί, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, τη δημοτική αρχή, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της αλλά και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να φέρει προς συζήτηση στο κυρίαρχο όργανο του δήμου το σύνολο των τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών  για το συγκεκριμένο έργο σε μια συνεδρίαση εκ του σύνεγγυς.

Σε αντίθετη περίπτωση, την καθιστούμε υπόλογη απέναντι στους πολίτες για την πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή που επιχειρεί και τη ζημία που θα επιφέρει στο δήμο», καταλήγει η ανακοίνωση της Ενότητας Πολιτών.

 

Αναγκαίο το έργο,

 λάθος χειρισμός

Η παράταξη Ιωάννινα 2023 με την τοποθέτηση του Β. Κοσμά τόνισε, ότι η δημ. αρχή επιλέγει να κινηθεί αυτόνομα επί της υλοποίησης του έργου, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη, ότι οι χειρισμοί της είναι λανθασμένοι. Είναι γεγονός επίσης, ότι σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση, η χθεσινή, είναι λιγότερο επιθετική και επικριτική, αφήνοντας ανοιχτά περιθώρια ακόμη και ψήφισης του έργου από την παράταξη στο δημ. συμβούλιο.

Ο κ. Κοσμάς τόνισε, ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί και να δημοπρατηθεί, γιατί είναι ωφέλιμο για τον δήμο, αλλά με τις απαραίτητες προδιαγραφές και τις δικλείδες που «θα εξασφαλίζουν την πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την λεπτομερή προδιαγραφή του τεχνικού – φυσικού αντικειμένου, ώστε ο κύριος του έργου (Δήμος) να γνωρίζει ποιό ακριβώς είναι το έργο και τι θα παραλάβει μετά τα 12 έτη.

Την τεκμηρίωση του προσδοκώμενου αποτελέσματος στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και το αντίστοιχο οικονομικό όφελος, ώστε οι συνδημότες να γνωρίζουν το όφελος που θα προκύψει για αυτούς.

Την επιλογή του τύπου της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα σχεδιασμού & κατασκευής, και η ποιότητα υπηρεσιών μέσω του μηχανισμού πιστοποιήσεων και πληρωμών», αναφέρει η παράταξη που προτείνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την συνέχιση του έργου. 

«Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών από την περιφέρεια και υποβολή αυτών στις υπηρεσίες του δήμου και στο δημοτικό συμβούλιο για την έγκρισή τους, μέσω ή όχι προγραμματικής σύμβασης, καθώς αυτή δεν είναι υποχρεωτική αφού ο δήμος έχει, ήδη, «ενταχθεί» στον μηχανισμό ELENA.

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί του τύπου της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και κατ’ επέκταση τον τρόπο διαγωνισμού (ΣΔΙΤ, ΣΕΑ, κλπ) και την εμπλοκή ή μη της περιφέρειας στη διαγωνιστική διαδικασία.

Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διαγωνιστική διαδικασία να ολοκληρωθεί από την περιφέρεια, να συναφθεί αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση. Διενέργεια του διαγωνισμού».

 

Οι άλλες παρατάξεις

Η παράταξη Γιάννενα – Πολίτες για την Ανατροπή, με επιστολή του επικεφαλής της κ. Νάτση απείχε της συνεδρίασης, εμμένοντας στην αντίθεσή της στον τρόπο που έχει επιλέξει η δημ. αρχή, να προωθήσει το έργο. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της για σκανδαλώδη προγραμματικής σύμβασης, ενώ επιτίθεται και στην περιφερειακή αρχή, στην οποία αποδίδει το ρόλο του μεσάζοντα. «Ενώ η κατασκευή του έργου –με βάση τους υπολογισμούς των ιδιωτικών μελετητικών γραφείων – θα γίνει σε 18 μήνες με κόστος 8,6 εκ. ευρώ ο δήμος υπογράφει για 19,2 εκατομμύρια ευρώ και δέσμευση των ανταποδοτικών για 12 χρόνια», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου