Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 01:40
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2020
Επικαιρότητα

Η πρόταση του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Off

Την άμεση έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΣΜΑ από την περιφέρεια Ηπείρου, ζητά ο δήμος Ιωαννιτών, με τις υπηρεσίες του να ολοκληρώνουν την σύνταξη και υποβολή των ερωτημάτων και των προτάσεων τελικώς, για την οποία είχε δεσμευτεί η δημοτική αρχή, μετά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. 

Το κείμενο των ερωτημάτων και των προτάσεων τόσο για τη μελέτη ανάθεσης λειτουργίας των ΣΜΑ όσο και για τον υπολογισμό της ετήσιας εισφοράς βρίσκεται από χθες στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων και αναμένεται το συντομότερο να αποτελέσει αντικείμενο νέας συζήτησης και διαπραγμάτευσης με το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ. 

Με δεδομένο, ότι στην κατακλείδα των ερωτημάτων ο δήμος Ιωαννιτών, καλεί την περιφέρεια να αναλάβει ενεργό ρόλο και σε συνδυασμό με το έγγραφο που έχει αποστείλει στην περιφέρεια ο δήμος Ζίτσας για την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του ΣΜΑ Ζωοδόχου με την δική του ευθύνη, εκτιμάται, ότι πολύ δύσκολα θα προχωρήσει η μελέτη που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ του Φορέα. Ο δήμος Ιωαννιτών άλλωστε επικαλείται εκτός από τους ουσιαστικούς λόγους σε επίπεδο περιεχομένου και ζητήματα νομικού ενδιαφέροντος, με παραλείψεις και ασάφειες που τινάζουν στον αέρα, το όλο εγχείρημα.

«Μέσω της δοκιμαστικής λειτουργίας θα προκύψουν ασφαλή και ρεαλιστικά δεδομένα για τον επαναπροσδιορισμό του κόστους της λειτουργίας των ΣΜΑ, ώστε με πραγματικά στοιχεία να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός έργου που θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων που καλούνται να επωμιστούν οι συνδημότες μας», καταλήγει η πρόταση του δήμου Ιωαννιτών.

 

Το πολιτικό σκέλος

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στο κείμενο των συμπερασμάτων, σχετικά με την πρόταση εκχώρησης της λειτουργίας των ΣΜΑ σε ιδιώτη για 10 χρόνια με τον δήμο Ιωαννιτών, να επισημαίνει, ότι κανείς δεν μπορεί να δεσμεύσει το μέλλον των επόμενων διοικήσεων και πως «…οποιαδήποτε επιλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη θητεία των σημερινών Δημοτικών Αρχών». Παράλληλα σημειώνει πως θα πρέπει να εξεταστεί η διερεύνηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων για τη λειτουργία των ΣΜΑ, όπως για παράδειγμα το σενάριο της λειτουργίας των ΣΜΑ που προορίζονται για την αυτοτελή κάλυψη των αναγκών των δήμων, με προσωπικό του Φορέα ή ακόμη και των δήμων που εξυπηρετούν.

 

Εκκρεμότητες με τους ΣΜΑ

Το βασικό αντικείμενο της κριτικής βασίζεται στο ότι οι ποσότητες των απορριμμάτων που θα διαχειρίζονται οι ΣΜΑ, θα πρέπει να επανυπολογιστούν, αφού δε συμφωνούν με τις μελέτες της περιφέρειας Ηπείρου, όσο και με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ. 

«Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο νομιμοποίησης όλης της διαδικασίας, δεδομένου ότι οι ΣΜΑ ακόμη δεν έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣΔΣΑ, εφόσον η Προγραμματική Σύμβαση παραμένει ενεργή, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο των ΣΜΑ. Εκκρεμούν η ολοκλήρωση των έργων υποδομής του ΣΜΑ Καραϊσκάκη, η εγκατάσταση εξοπλισμού στον ΣΜΑ Πρέβεζας αλλά και η ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του συνόλου των 8 ΣΜΑ», αναφέρεται. 

 

Τα ερωτήματα

Οι παρατηρήσεις και τα ερωτήματα κωδικοποιούνται σε έξι άξονες, πρώτος εκ των οποίων αφορά στη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, με τον δήμο Ιωαννιτών να σημειώνει, ότι προκύπτει παραβίαση της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια, αφού ο ΦΟΔΣΑ δε νομιμοποιείται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτη από τη στιγμή που το συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

Οι ποσότητες

Σύμφωνα με το κείμενο, δε συνυπολογίζεται στην πρόβλεψη των ποσοτήτων της δεκαετίας, η απομείωση των αποβλήτων που θα εξυπηρετούνται από τους ΣΜΑ, τόσο μέχρι την κατασκευή των ΣΜΑ, όσο και μέσω των δράσεων του περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού. Τίθεται λοιπόν θέμα αξιοπιστίας των δεδομένων της μελέτης, στην οποία δε διαπιστώνεται η οικονομία κλίμακος.

 

Εξοπλισμός – προσωπικό

Σοβαρή διαφωνία εκφράζεται για την πρόβλεψη της μελέτης για επιπρόσθετο εξοπλισμό, διπλάσιο του αρχικού, που προβλέπεται στις εγκεκριμένες μελέτες της περιφέρειας Ηπείρου. Γίνεται έτσι λόγος για σημαντικότατες ασάφειες, σχετικά με το προσωπικό που θα απασχολείται στους ΣΜΑ, όπως και για έλλειψη τεκμηρίωσης των στοιχείων που παρατίθενται. 

«Θα έπρεπε στη μελέτη του ΑΣΔΣΑ να υπάρχει τεκμηριωμένη προσέγγιση του αριθμού των ατόμων που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των ΣΜΑ, αλλά και αντιπαραβολή του με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων μελετών της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις όσον αφορά στην απαίτηση για εμπειρία του προσωπικού, εφόσον με τη δοκιμαστική λειτουργία θα γίνει από τον Ανάδοχο της προμήθειας του εξοπλισμού εκπαίδευση του προσωπικού που θα λειτουργήσει τους ΣΜΑ».

 

Παραδοχές  της μελέτης

Ως προς τις παραδοχές της μελέτης διατυπώνεται ισχυρός αντίλογος, αφού τονίζεται πως αυτές είναι αυθαίρετες και συγκεκριμένα κάποιες που έχουν να κάνουν με tn/δρομολόγιο, ημέρες εργασίας προσωπικού, ώρες εργασίας, μέση ταχύτητα μεταφοράς (km/hr), χρόνος εντός ΣΜΑ (h), χρόνος εντός MEA (h) κ.λπ.

 

Τιμή μονάδας

Τέλος, στην κατηγορία της τιμής μονάδας προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον η ύπαρξη ενιαίας τιμής αντιπροσωπεύει την παρεχόμενη υπηρεσία, αφού στην κοστολόγηση έχουν ενσωματωθεί δύο ξεχωριστές υπηρεσίες και γιατί δε γίνεται επιμερισμός της ενιαίας τιμής στις διακριτές υπηρεσίες που είναι: 

1. Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ 

2. Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων από τους ΣΜΑ στη Μονάδα Επεξεργασίας και του υπολείμματος στους ΧΥΤΥ.

 

 

Η ετήσια εισφορά

 

Λιγότερο αναλυτική, αλλά με το ίδιο περιεχόμενο, ο δήμος Ιωαννιτών, διατυπώνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον ΦΟΔΣΑ για τον καθορισμό της ετήσιας εισφοράς με συνολικό ποσό 1,16 εκ. ευρώ για το 2020. Όπως αναφέρεται όμως, ο ΦΟΔΣΑ τιμολογεί υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν καν γίνει, όπως είναι ότι οι ΣΜΑ δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, δεν έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού και το επενδυτικό πρόγραμμα δεν έχει υλοποιηθεί. «Βάσει των ανωτέρω, ο υπολογισμός της Ετήσιας Εισφοράς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι θα έπρεπε να υπολογιστεί απολογιστικά λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα αν είναι ηθικό να τιμολογούνται υπηρεσίες που δεν έγιναν. Υπολογίζοντας την ετήσια εισφορά απολογιστικά, όπως θα ήταν αναμενόμενο, και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές παροχές υπηρεσιών θα προκύψει σαφώς μειωμένη εισφορά για το σύνολο των Δήμων, η οποία θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», αναφέρει το σχετικό έγγραφο.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ