Επικαιρότητα

Ερωτήματα για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου

Off

Ερωτήματα προς το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων – Α.Σ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου έθεσε ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή τη δια περιφοράς συνεδρίαση του σώματος το μεσημέρι της Τρίτης και συγκεκριμένα  για το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: Μελέτη Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Ηπείρου».

  Ειδικότερα ο Δήμαρχος Ζίτσας ανέφερε: «Επειδή πολύ μελάνι χύθηκε και πολλές φορές κατηγορηθήκαμε για τις σκέψεις και προτάσεις που καταθέσαμε το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τη λειτουργία του Α.Σ.Δ.Σ.Α., καλούμε τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. με αφορμή το παραπάνω θέμα να μας απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

Τελικά ο ΠΕΣΔΑ:

• πρέπει ναι ή όχι να εναρμονίζεται με τα δεδομένα και τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά (αλλαγές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στην παραγωγή και τη σύσταση των αποβλήτων κ.α.);

• πρέπει ναι ή όχι να αναθεωρείται, κατά τη δική μας γνώμη ανά τριετία, ώστε να εναρμονίζονται οι στόχοι σύμφωνα πάντα και με τον εθνικό σχεδιασμό;

• πρέπει ναι ή όχι  μέσω των στρατηγικών του κατευθύνσεων να  διασφαλίζονται τα συμφέροντα των πολιτών μέσω της  οικονομικότερης διαχείρισης;».

«Ελπίζουμε μετά και την εισαγωγή, από μέρους τους, του εν λόγω θέματος προς ψήφιση, στη σημερινή μας συνεδρίαση,  η στάση του Προεδρείου να εναρμονιστεί με την πάγια θέση μας ότι ο ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα «εργαλείο» δουλειάς που σε μια δυναμική διεργασία πρέπει να αναθεωρείται κατά τη γνώμη μας ανά τριετία με μοναδικό στόχο και σκοπό να εξυπηρετεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία και πάντα με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους Ηπειρώτες», κατέληξε ο κ.Πλιάκος.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου