Ήπειρος

Ελαφρά αύξηση στην οικοδομή

Off

Αύξηση καταγράφεται στην οικοδομική δραστηριότητα σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2015, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,5% στην επιφάνεια και κατά 20,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2014.
Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφάνισε στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014.
Τον Απρίλιο του 2015 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.089 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 207,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 945,0 χιλιάδες m3 όγκου. παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 6,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.080 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 941,3 χιλιάδες m3 όγκου, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση κατά 6,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,2% στην επιφάνεια και κατά 3,5% στον όγκο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014.
Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας το ίδιο διάστημα, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3,7 χιλιάδες m3 όγκου. το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Απρίλιο 2015, είναι 0,4%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2014 έως τον Απρίλιο 2015, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.677 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.726,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.810,6 χιλιάδες m3 όγκου. παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,3% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2013 – Απριλίου 2014.
Την ίδια περίοδο, Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 1,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Μαΐου 2013 – Απριλίου 2014.

Στην Ήπειρο
Στην Ήπειρο, οι δείκτες έχουν μία ελαφρά πτώση ή μία ελαφρά άνοδο.
Τον Απρίλιο φέτος καταγράφηκαν 40 άδειες έναντι 43 του Απριλίου του 2014. Το διάστημα Μάρτιος 2013- Απρίλιος 2014 οι άδειες ήταν 487 έναντι 471 του διαστήματος Μάρτιος 2014- Απρίλιος 2015. Τέλος, το πρώτο τετράμηνο φέτος οι άδειες ήταν 135, δύο περισσότερες από το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου