Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 12:32
Τελευταία Ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2023
Επικαιρότητα

Να επανεξεταστεί το θέμα της Ρυθμιστικής Αρχής

Off

Να επανεξετάσει την μετατροπή της ΡΑΕ, σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης, σε παρέμβασή του στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ο βουλευτής συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

Στην εισήγησή του για θέματα της ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Είναι πολλές οι θετικές ρυθμίσεις που εισάγει το συγκεκριμένο σ/ν, όπως o εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/2001 και 2019/944, που στόχο έχουν την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με επίκεντρο την πιο ενεργή συμμετοχή των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, στο πεδίο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, επικαιροποιείται ο στόχος ως προς το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030, με το ποσοστό να ορίζεται τουλάχιστον στο 32% ή σε οποιοδήποτε άλλο μερίδιο καθοριστεί από την Ε.Ε. Ο στόχος για το 2030 κρίνεται ότι θα επιτευχθεί και μέσω της ενεργότερης συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φιλοδοξεί να φθάσει στο αποτέλεσμα με την εισαγωγή δύο νέων εργαλείων: τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, οι οποίες θεσμοθετούνται.

Στο θέμα της Ρυθμιστικής Αρχής, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρει:

«Σχετικά με το Άρθρο 1 του σ/ν, εκφράζω επιφυλάξεις για τη μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Εκτιμώ ότι δεν θα είναι αποτελεσματική και ορθολογική η λειτουργία μιας Ρυθμιστικής Αρχής, με αρμοδιότητες τόσο επί της διαχείρισης των υδάτων όσο και επί της ενέργειας. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση αμφότερων των αγαθών και στον άμεσο δεσμό τους με την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Επισημαίνω ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επιτελεί τη λειτουργία της ρύθμισης της αγοράς, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι εμπορικό αγαθό και η αποτελεσματικότερη παροχή του κρίνεται, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, πως εξυπηρετείται καλύτερα σε συνθήκες αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Ακόμη, η τιμολογιακή πολιτική για τις υπηρεσίες ύδατος, το οποίο αποτελεί φυσικό πόρο εν ανεπαρκεία, διαμορφώνεται με γνώμονα την ανάκτηση του κόστους του, ενώ στην αγορά ενέργειας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επίτευξη κέρδους για παραγωγούς και προμηθευτές.

Επίσης, μια Ρυθμιστική Αρχή που θα ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με το νερό και την ενέργεια, είναι περισσότερο ευάλωτη σε φαινόμενα “αιχμαλωσίας”, διότι η εσωτερική διάχυση πληροφορίας εντός της, δυσχεραίνεται εξαιρετικά λόγω των σημαντικά διαφορετικών ρυθμιστικών αντικειμένων της και των σαφώς διακριτών στόχων που αυτή θα κληθεί να υπηρετήσει.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το ζήτημα της σχέσης πολιτικής Αρχής (ΥΠΕΝ) και ρυθμιστή. Επειδή τα αγαθά αυτά τέμνονται μόνο στο πεδίο των υδροηλεκτρικών έργων, της αντλησιοταμίευσης, και αύριο, της παραγωγής υδρογόνου, με διαφορετικές και αλληλοσυγκρουόμενες στοχεύσεις, το ΥΠΕΝ είναι που θα πρέπει να προβαίνει στη στάθμιση των επιδιωκόμενων σκοπών και στην προώθηση της στρατηγικής και πολιτικής ρύθμισης. Μία Ρυθμιστική Αρχή που θα ρύθμιζε τόσο τα επί των υδάτων όσο και τα επί της ενέργειας, θα καλούνταν να αποφασίζει αυτοτελώς για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της, σε αυτές τις σταθμίσεις, θέτοντας εν αμφιβόλω και την ορθή εφαρμογή της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας που διέπει τη δράση των Ρυθμιστικών Αρχών.

Υπενθυμίζω ότι προ δεκαετίας, η «τρόικα» είχε ζητήσει τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Υδάτων. Ως αναπληρωτής Υπουργός, στο ενιαίο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, είχα πείσει την Task Force ότι, καθώς στη διαχείριση των υδάτων εμπλέκονται σχεδόν 10 Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, η ΔΕΗ, αλλά και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ανά την Επικράτεια, θα ήταν υπερβολή να δημιουργήσουμε ακόμα ένα Φορέα, μία νέα Αρχή, αντί να ενοποιήσουμε Φορείς και να απλοποιήσουμε τις σχετικές διαδικασίες. Είχα δε προτείνει τον ρόλο αυτής της Αρχής να τον αναλάβει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), με αναβαθμισμένο ρόλο, όπως και έγινε. Καθώς όμως η ΕΓΥ καταργήθηκε στη συνέχεια, καλώ την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να επανεξετάσει το θέμα.».

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ