Επικαιρότητα

Διεθνής τροχιά και νέες βάσεις λειτουργίας

Off

Την αισιοδοξία ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τις βάσεις που τέθηκαν το 2023 μπαίνει σε μία καλύτερη τροχιά, «με κύρος, αξιοπιστία και όραμα, που αντανακλά στα μέλη του, στην εγχώρια ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο» εξέφρασε η Πρύτανης Άννα Μπατιστάτου, κάνοντας έναν απολογισμό πεπραγμένων για τη χρονιά που πέρασε.

Για την Πρύτανη «το στίγμα του νέου Δημόσιου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί και πρέπει να είναι πρότυπο», ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην εύρυθμη διοικητική λειτουργία του ιδρύματος, αλλά και στις δυνατότητες που υπάρχουν για διεθνείς συνεργασίες.

«Το νέο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής εξελισσόμενο και βελτιώνοντας συνεχώς τις λειτουργίες του, όποιες και αν είναι οι αντιξοότητες» σημείωσε η κ. Μπατιστάτου, τονίζοντας ότι «Οι ρυθμοί  λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κύλησαν ομαλά καθ’ όλο το έτος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν4957/2022. Το Συμβούλιο Διοίκησης συνερχόταν τακτικά σε πολύωρες συσκέψεις, ενώ η Σύγκλητος συνέχισε σταθερά τις συνεδρίες της, σε προέκταση της υποδειγματικής λειτουργίας  των Συνελεύσεων των Τομέων, των Τμημάτων και των Κοσμητειών, των οποίων οι προτάσεις απολαμβάνουν σεβασμού».

«Πίσω από την κανονικότητα αυτή υπάρχει ωστόσο ένα νέο modus operanti, με διαφορετική μεθοδολογία και τρόπους εφαρμογής, καλλιεργώντας μια νέα νοοτροπία.

Με διαφάνεια, αμεροληψία και αποφασιστικότητα δαπανήθηκε χρόνος και αναλήφθηκαν δυναμικές ενέργειες για την υπερνίκηση της αδράνειας, την διευκόλυνση των διαδικασιών, την καταπολέμηση της εσωτερικής γραφειοκρατίας και των παθογενειών που εμποδίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των στελεχών, διοικητικών και διδακτικών» πρόσθεσε.

 

24 πεπραγμένα από το 2023

Από όσα έγιναν τη χρονιά που πέρασε ξεχώρισε 24 δράσεις ως πεπραγμένα αναφοράς. Μεταξύ αυτών, συνοπτικά και τα εξής:

  Πριν από την είσοδο του 2023, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και η ένταξή της στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

  Τον Ιανουάριο 2023 συγκροτήθηκε Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία ανέλαβε μία σειρά θεμάτων: πρότεινε τον Πρότυπο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Πρότυπου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, εισηγήθηκε επί των κανονισμών του πρώτου Βιομηχανικού Διδακτορικού και των συμφώνων συνεργασίας  για Διπλά Διδακτορικά του Ιδρύματος σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής (Universite Clermont•Auvergne, Universite Catholique de Louvain) κ.α.

  Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση όλων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

  Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε Κεντρική Επιτροπή Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

  Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Εγκρίθηκαν αριθμητικά διπλάσια νέα εξ αποστάσεως προγράμματα το 2023 σε σχέση με το 2022.

• Ανασυγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus. Αυξήθηκαν οι συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού σε πρόγραμμα Erasmus και Erasmus+.

• Υπεγράφησαν νέα Μνημόνια Συμφωνίας / Συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, Διεθνείς φορείς και Οργανισμούς.

Έγιναν προκαταρκτικές συνομιλίες με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (κυρίως το Faculty of Health Sciences – Sorbonne University) για την ανάπτυξη θεσμικών συνεργασιών. Έγιναν επαφές με την γαλλική διπλωματία στην Ελλάδα για την ενίσχυση των διμερών ακαδημαϊκών δεσμών και το άνοιγμα στην γαλλοφωνία.

Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως επιστημονικού και ερευνητικού κόμβου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Αδριατική υπογραμμίζεται με την ανάληψη της προεδρίας της UniAdrion για το έτος 2024•2025.

  Εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια ένταξης του Πανεπιστημίου στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και προετοιμάστηκε η υποβολή σχετικής πρότασης, με νέο όνομα, ανανεωμένη στοχοθεσία και περιεχόμενο και διευρυμένη διεθνή συμμετοχή.

• Δόθηκε προτεραιότητα στην διεθνή εκπαιδευτική παρουσία του ΠΙ πέρα από τα ευρωπαϊκά όρια. Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή στο Study in Greece και στο Pharos Summit, την πρωτοβουλία συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανανεώθηκαν οι σχέσεις με έγκυρους διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, όπως το Ίδρυμα Fulbright. Έγιναν συγκεκριμένα και απτά βήματα εξωστρέφειας:

• Συγκροτήθηκαν δύο προγράμματα Θερινού Σχολείου (Summer Schools), σε συνεργασία με το Εργαστήριο του Καθηγητή Ηπατολογίας•Γαστρεντερολογίας του Imperial College London του Ηνωμένου Βασιλείου, Mark Richard Thursz, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα στο 2024.

• Ενδυναμώθηκαν οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται η οργάνωση Study Abroad Programs και Joint Master degrees με τα Πανεπιστήμια George Mason University, University of Florida και Florida Atlantic University, καθώς και νέα συνεργασία με το Department of Epidemiology, Columbia University, Mailman School of Public Health. Για τα θέματα αυτά υπάρχει τακτική επαφή και συνεργασία με τον Πρέσβη των ΗΠΑ.

• Επιδιώχθηκε περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΠΙ με σύναψη συμφώνων συνεργασίας με φορείς του Κέντρου και της Περιφέρειας.

  Βελτιώθηκαν και αναβαθμίστηκαν τα προγράμματα και η λειτουργία του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕΔΕΓΠΟ).

• Μετά το πέρας της επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ 2014•2020, η συνέχιση της λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης προς όφελος των φοιτητών/τριών του ΠΙ στηρίχτηκε με κονδύλια του ΠΙ. Έγινε επίσης εισήγηση στο ΥΠΑΙΘΑ και στο Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των φοιτητών/φοιτητριών του ΠΙ.

• Από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων της νέας διοίκησης, δόθηκε προτεραιότητα στο κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. «Μετά από αρκετά χρόνια, έγινε συστηματική καταγραφή των δωματίων των φοιτητικών κατοικιών και των διαμενόντων σε αυτά και ανακτήθηκαν περισσότερα από 150 εγκαταλελειμμένα δωμάτια. Επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες ανάκτησης και επισκευής και, μετά από δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες επιλογής των δικαιούχων, παραδόθηκαν σε νέους/ες φοιτητές/τριες συνολικά 270 δωμάτια, ένα μήνα νωρίτερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Οι διαδικασίες ανάκτησης και επισκευής φοιτητικών δωματίων συνεχίζονται, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας», αναφέρεται ακόμα.

• Η βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει την φροντίδα των Πανεπιστημιουπόλεων. Σημειώνεται επίσης ότι «άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση του χρόνιου ζητήματος των αδέσποτων σκύλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής περιήγηση στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, αλλά και ο σεβασμός στα ταλαιπωρημένα ζώα. Οι έως τώρα ενέργειες, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δεν απέδωσαν ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για νέες τακτικές».

  Βασικό στόχο της Διοίκησης αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή η ενεργειακή αναβάθμιση των «γερασμένων» κτιριακών υποδομών και η «Πράσινη Μετάβαση» του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής του πρώτου σταδίου Αίτησης Ένταξης στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», που έχει ως αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Α και Β Ιωαννίνων.

• Ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ, με εκπροσώπους όλων των Σχολών του Ιδρύματος.

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων του ΕΣΠΑ 2014•2020 και παρασχέθηκαν διαχειριστικές διευκολύνσεις για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων.

• Ενισχύθηκε το πλαίσιο διάδοσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς τεχνολογίας• τεχνογνωσίας, καθορίστηκαν τα κριτήρια για τη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin•off) και εγκρίθηκε η δημιουργία του πρώτου τεχνοβλαστού του ΠΙ. Επιπλέον, υποβλήθηκαν προς έγκριση πατέντες στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), στο EU Patent Office (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας) και στο Patent Cooperation Treaty – PCT (Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).

• Συντάχθηκε από μηδενική βάση και εστάλη προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘΑ ολοκληρωμένο σχέδιο Οργανισμού του ΠΙ, επικαιροποιημένο με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του νέου Δημόσιου Πανεπιστημίου.

  Οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες και η άμεση εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων.

• Δρομολογήθηκε αναβάθμιση της λειτουργίας της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΑΔΠΠΙ).

  Καταγράφηκαν συστηματικά τα κληροδοτήματα.

• Εγκαταστάθηκαν καλές πρακτικές και πολιτικές με στόχο τον οικονομικό εξορθολογισμό, στη βάση αιτιολόγησης της αναγκαιότητας κάθε δαπάνης.

• Καθιερώθηκαν διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας και χρήσης των πανεπιστημιακών χώρων και δομών, με στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίησή τους από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εγκρίθηκε ήδη ο Κανονισμός  Λειτουργίας για το Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» και αναμένεται η έγκριση αντίστοιχων κανονισμών και για τους άλλους χώρους του Πανεπιστημίου.

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ