Επικαιρότητα

Κάποια στιγμή στο μέλλον, η μελέτη για το τρένο στην Ήπειρο

Off

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου έχει η υποβολή της δράσης που αφορά στις μελέτες κατασκευής της μονής σιδηροδρομικής γραμμής «Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα», η οποία απεντάχθηκε από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη». Την απάντηση αυτή δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με έγγραφο του αρμόδιου αρμόδιου υπουργού κ. Παπαθανάση, ο οποίος απαντά σε ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης» και του Κυρ. Βελόπουλου για τις συγκεκριμένες μελέτες. Όπως αναφέρει ο κ. Παπαθανάσης στην απάντησή του: «Ως βασικό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιείται ο χρηματοδοτικός μηχανισμός Connecting Europe Facility (Συνδέοντας την Ευρώπη). Μέσω αυτού υποστηρίζεται η ανάπτυξη δικτύων υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Πράγματι, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του τομέα Μεταφορών του μηχανισμού το έτος 2020, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και υπογράφηκε (Νοέμβριος 2021) η σχετική σύμβαση επιχορήγησης (grant agreement) της δράσης με τίτλο «Τελικές Μελέτες για την κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής “Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα”» και κωδικό 2020-EL-TMC-0080-S. Η Δράση είχε επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 15.500.000, 00€, ανώτατο ποσό αναλογούσας κοινοτικής συγχρηματοδότησης 7.750. 000,00€ & περιλάμβανε 4 επιμέρους μελέτες όσα και τα τμήματα της σχεδιαζόμενης σιδηροδρομικής γραμμής. Η δράση απεντάχθηκε στην παρούσα φάση, από το πρόγραμμα CEF της περιόδου 2014-20. Σημειώνεται ότι η δράση μπορεί να επανυποβληθεί προς χρηματοδότηση στην τρέχουσα πρόσκληση του τομέα Μεταφορών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/01/2024 ή σε άλλη μελλοντική πρόσκληση όταν ο φορέας πολιτικής κρίνει ότι πληρούνται τα κριτήρια ωριμότητας. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση σιδηροδρομικών μελετών και έργων, είναι αρμόδιοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την μη υλοποίηση της παραπάνω δράσης».

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ