Επικαιρότητα

Αναβαθμίζει τις υπηρεσίες και τις συνθήκες

Off

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης με σειρά έργων προωθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε η προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ». Το έργο περιλαμβάνει 12 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 4.415.000€ και χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη» (τα βασικά υποέργα φαίνονται στον πίνακα).

Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα βελτιώσει, όχι μόνο την ενεργειακή απόδοση του νοσοκομείου κατά δύο επίπεδα, αλλά θα αναβαθμίσει και την ποιότητα νοσηλείας των νοσηλευόμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.  Για παράδειγμα, η εγκατάσταση κλιματισμού (VRF ή VRV), στους δύο πάνω ορόφους κάθε πτέρυγας Κλινικών θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο κατά τους θερινούς μήνες. Ταυτόχρονα ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του έργου θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. «Η ελάφρυνση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου με την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, που θα προκύψουν από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης,  θα επιτρέψει την κάλυψη αναγκών και θα συμβάλλει στη διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες της περιοχής¨, σημειώνει η Διοίκηση που ευχαριστεί τους εργαζόμενους στην Τεχνική υπηρεσία, το Τμήμα Προμηθειών, την Υποδιεύθυνση Οικονομικών καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ για την ευσυνείδητη και συνεχή προσπάθειά τους που συνέβαλλαν στην προετοιμασία και ωρίμανση του έργου.  

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου