Επικαιρότητα

Παρεμβάσεις με έργα 3,5 εκατ. στα δάση

Off

Στην αξιοποίηση των μέτρων και των παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέσα από μια σειρά έργων και στοχευμένων εργασιών για τον δασικό πλούτο, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την υποβολή 11 αιτήσεων – προτάσεων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και συγκεκριμένα οι Δασικές Υπηρεσίες του φορέα, εξειδίκευσαν τα έργα ύψους 3.508.401,09 εκατ. ευρώ για τα οποία αιτήθηκαν τη χρηματοδότησή τους στα Υπομέτρα 8.3 & 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και τα οποία αφορούν στην πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Εργασίες βελτίωσης βατότητας και κατασκευής τεχνικών έργων σε οδικά δίκτυα δημοσίων δασών καθώς και εργασίες καταπολέμησης του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε δάση και δασικές εκτάσεις υπό προσβολή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη συνολική πρόταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο βαθμός ετοιμότητας των Δασικών Υπηρεσιών, η γνώση του αντικειμένου καθώς και η στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βασίλειο Μιχελάκη, αποτέλεσαν τα εχέγγυα για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής στρατηγικού χαρακτήρα με καίριες παρεμβάσεις κάτω από το πρίσμα της προστασίας και διαφύλαξης των δασών, του εθνικού αυτού πλούτου, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανάπτυξη των δασικών περιοχών και η βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, στηρίζονται από πρωτοβουλίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δήλωσε ο κ. Μιχελάκης με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τονίζοντας το ρόλο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αγαστής συνεργασίας που υπάρχει με τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και το προσωπικό όλων των βαθμίδων των Δασικών Υπηρεσιών,  οι οποίες ως συνοδοιπόροι σε δύσκολους μάλιστα καιρούς, ανταποκρίθηκαν άμεσα και διαμόρφωσαν την πρόταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανά Δασική Υπηρεσία, με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Επίσης τέσσερις προτάσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 1.131.287,54 εκατ. ευρώ, έχουν υποβληθεί στο υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 201-2020 από Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις-προτάσεις προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναλυτικά ανά οργανική δασική μονάδα και Δήμο,  παρουσιάζονται στον πίνακα.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου