Επικαιρότητα

Η καλύτερη ώρα για εξόφληση οφειλών

Off

Την καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσαν και οι ίδιοι να φανταστούν έχουν οι φορολογούμενοι – οφειλέτες του ελληνικού δημοσίου μέσα από τη ρύθμιση – εξπρές την οποία ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο και η οποία ισχύει από χθες και μέχρι τις 27 Μαρτίου.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να συγκεντρώσει χρήματα για τα άδεια ταμεία του κράτους και αφετέρου να δείξει, ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία έναντι όσων οφείλουν, αδυνατώντας να πληρώσουν τις οφειλές τους, προχώρησε στη γενναία ρύθμιση, που αποτελεί πράγματι μία εξαιρετική ευκαιρία.
Εν δυνάμει δικαιούχοι για την υπαγωγή στη ρύθμιση – εξπρές είναι όλοι όσοι οφείλουν στο δημόσιο ανεξαιρέτως του ποσού και των προσαυξήσεων. 
Το σημαντικότερο όμως, όπως εξήγησε η διευθύντρια της ΔΟΥ Ιωαννίνων κα Μπούσιου – Μπουρατζή είναι πως παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να πληρώσουν μόνο το αρχικό κεφάλαιο της οφειλής και να απαλλαγούν πλήρως από τόκους και προσαυξήσεις. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που αυτό δεν το καταφέρουν, μπορούν με μία τμηματική αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου να τύχουν μίας αναλογικής μείωσης των τόκων και των προσαυξήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται ήδη στις ΔΟΥ και να ενημερώνονται, ενώ η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση παρέχεται και σε όσους έχουν υπαχθεί στις προηγούμενες ρυθμίσεις του 2013 και του 2014.
«Νομίζω, ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει ανακοινωθεί ποτέ στο επίπεδο της αντιμετώπισης των οφειλών προς το δημόσιο και είναι ευκαιρία για τους συμπολίτες μας και όχι μόνο να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής ρύθμισης», τόνισε η κα Μπούσιου για να προσθέσει, πως οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους και στις ΔΟΥ και όχι μόνο στις Τράπεζες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Στην εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:
– Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής, που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ΚΦΔ και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που την επιβαρύνουν.
– Η καταβολή δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του χρέους του οφειλέτη.
– Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση για τις καταβολές που θα πραγματοποιήσουν από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015.
– Η ίδια απαλλαγή παρέχεται και για την εκούσια εξόφληση από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015 της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη για απώλεια της ισχύουσας ανωτέρω ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015.
– Η σχετική αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή (ή σε οποιαδήποτε ΔΟΥ/Τελωνείο ή στα κατά τόπους Γ.Ε.Φ., που την διαβιβάζουν μέσω τηλεομοιοτυπίας και επικοινωνούν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης), η οποία προβαίνει άμεσα στην απώλεια της σχετικής ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
Η αίτηση του οφειλέτη διαβιβάζεται αυθημερόν μέσω τηλεομοιοτυπίας στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των σχετικών οφειλών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οφειλέτη για την απώλεια της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή και για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, η καταβολή δύναται να διενεργείται και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα, αλλά και στα ΓΕΦ στα οποία λειτουργεί ταμείο). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στον οφειλέτη έχουν χορηγηθεί άνω της μίας ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, στην αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει ρητά τη ρύθμιση/-εις / διευκόλυνση/-εις των οποίων αιτείται την απώλεια.
– Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) στους φορείς είσπραξης ή κατ' εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση. 
– Ειδικά, για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία η αίτηση και η καταβολή των ποσών θα διενεργείται στις εν λόγω υπηρεσίες.
– Ειδικά, σε περίπτωση οφειλών που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται από τον οφειλέτη από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 αίτηση στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης) για την εφάπαξ εξόφληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015, του συνόλου της βασικής οφειλής που οφείλεται βάσει της συμφωνίας με ταυτόχρονη καταβολή αυτού στην εν λόγω Υπηρεσία.
– Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που:
α) Εκκρεμεί η πίστωση ποσών από καταβολές ή αποδόσεις που έχουν διενεργηθεί πριν την 20/03/2015 (ημερομηνία ισχύος της διάταξης), τούτη διενεργείται χωρίς τις ανωτέρω απαλλαγές,
β) διενεργηθεί εκούσια καταβολή εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της διάταξης και από αυτή προκύψει «υπερείσπραξη», η οφειλή η οποία υφίσταται κατά το χρόνο της εν λόγω καταβολής, τυγχάνει της αναλογούσας σε αυτή απαλλαγής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τακτοποίησης αυτής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


1. Περίπτωση μίας οφειλής απαιτητής σε μία δόση με καταβολή μέρους βασικής οφειλής.
Οφειλέτης με 120.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 30.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλει μέχρι τις 27 Μαρτίου, ποσό 50.000 ευρώ, θα μειώσει τη βασική οφειλή του στις 70.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβάρυναν κατά 12.500 ευρώ.

2. Περίπτωση μίας οφειλής απαιτητής σε μία δόση με εξόφληση του συνόλου της βασικής οφειλής.
Οφειλέτης με 30.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε μία δόση και η οποία επιβαρύνεται με 50.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν καταβάλλει τις 30.000 ευρώ μέχρι τις 27 Μαρτίου, θα εξοφλήσει την οφειλή του στο σύνολό της και θα απαλλαχθεί από το σύνολο των προσαυξήσεων που την επιβάρυναν κατά 50.000 ευρώ.

3. Περίπτωση μίας οφειλής απαιτητής σε δύο μηνιαίες δόσεις και καταβολής μέρους βασικής οφειλής.
Έστω 10.000 ευρώ κεφάλαιο απαιτητό σε δύο ισόποσες δόσεις, α' δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και β' δόση 5.000 ευρώ κεφάλαιο και 2950 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης καταβάλλει 7.500 ευρώ και απαλλάσσεται από 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της α' δόσης, 1.475 ευρώ από την β' δόση και συνολικά απαλλάσσεται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 4.475 ευρώ.

4. Περίπτωση πολλών οφειλών απαιτητών σε μία δόση με εξόφληση μέρους ή του συνόλου αυτών.
Οφειλές
α' οφειλή: κεφάλαιο 6.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 10.000 ευρώ. β' οφειλή: Κεφάλαιο 800 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1.000 ευρώ. γ' οφειλή: κεφάλαιο 1.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 500 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλει 7.000 ευρώ, τότε για να τύχει της μέγιστης απαλλαγής, πρέπει:
Να καταβάλει με την ταυτότητα της α' οφειλής τα 6.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 10.000 ευρώ.
Να καταβάλει με την ταυτότητα της β' οφειλής τα 800 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 1.000 ευρώ.
Να καταβάλει με την ταυτότητα της γ' οφειλής τα 200 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 100 ευρώ που την επιβαρύνουν. Με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσεται συνολικά από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 11.100 ευρώ.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου