Επικαιρότητα

Πράσινο φως για το έργο του οδοφωτισμού

Off

Πράσινο φως για να προχωρήσει το έργο αντικατάστασης του οδοφωτισμού των Ιωαννίνων ύψους 19 εκατ. ευρώ δίνει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή της Περιφέρειας Ηπείρου  για την προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών.

Όπως ανακοίνωσε χτες η Περιφέρεια με την υπ’ αριθμ. 2066/2020 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικός σχηματισμός) έγινε δεκτή προσφυγή της Περιφέρειας Ηπείρου «και κρίθηκε καθόλα σύννομο το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, με αντικείμενο την προετοιμασία, ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.192.214,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.ΓΙ.Α. (15.477.592,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ), που είχε υποβληθεί προς έλεγχο».

Το έργο, με σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ''European Local ENergy Assistance” (ELENA) με κωδικό "ELENA-2014-058”. Ο μηχανισμός αυτός «αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση βιώσιμων μορφών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο με προέχον αντικείμενο τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων κατά το στάδιο ωρίμανσης ενεργειακών έργων που εκτελούνται με την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών αρχών», όπως σημειώνεται.

Η διαδικασία που ακολουθείται έχει δημιουργήσει ισχυρές αντιπαραθέσεις στο δημοτικό συμβούλιο και έχει εκφραστεί η ισχυρή αντίθεση δημοτικών παρατάξεων ενώ έχουν κατατεθεί και προτάσεις για άλλη μορφή και διαδικασία για το έργο.

Σε αυτή τη φάση, ανοίγει ο δρόμος ώστε η διαδικασία που επιλέχτηκε να προχωρήσει, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας και στη συνέχεια τη δημοπράτηση, μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα που δεν ξεπερνά κάποιους μήνες. 

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου