Επικαιρότητα

Ο βασικός προγραμματισμός των έργων του Δήμου Ιωαννιτών

Off

Τον βασικό προγραμματισμό των έργων του Δήμου Ιωαννιτών, σε σχέση και με το ΕΣΠΑ, αλλά και όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, χτες το βράδυ. Ρόλο στην υλοποίηση των έργων έπαιξε όπως είναι φυσικό και η πανδημία.

 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Στο Δήμο Ιωαννιτών, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά οκτώ – σήμερα εννιά ευρωπαϊκά έργα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους και οι όποιες παρατάσεις αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στην πανδημία. Η πανδημία επίσης αναμένεται να επηρεάσει την απορρόφηση των προϋπολογισμών των έργων, κυρίως όσον αφορά τις εκδηλώσεις και τα ταξίδια που ματαιώθηκαν. Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί ανά έργο και συνολικά για όλους τους εταίρους και ήδη σε κάποια από αυτά ανασχεδιάζεται ο προϋπολογισμός τους. Και συνέχισε ο Δήμαρχος:

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο ο Δήμος Ιωαννιτών, το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού αφορά σε ανθρωποπροσπάθεια, η οποία συνήθως υπολογίζεται με μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό της τάξης των 2,500 ευρώ, που είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ισχύοντα στην Ελλάδα. Η διαφοροποίηση αυτή που δυσκολεύει την απορρόφηση του συνόλου του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί με αύξηση των ανθρωπομηνών στα έργα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και επιτρέπονται σε κάθε ένα από αυτά. 

Για την ενδυνάμωση των στελεχών του Δήμου και την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο AMIF, οργανώθηκε  με πρωτοβουλία του Δήμου Ιωαννιτών και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, στρογγυλό διαδικτυακό τραπέζι με θέμα "Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Κοινωνική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών", με τη συμμετοχή στελεχών από Δήμους και Αναπτυξιακές Εταιρείες Δήμων, που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα. Η δράση ήταν πολύ πετυχημένη και αναμένεται να συνεχιστεί. Επίσης θα ενισχυθεί η συμμετοχή στελεχών του Δήμου σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τέλος, εκκρεμεί η αξιολόγησή τεσσάρων προτάσεων που υποβλήθηκαν εντός του 2021 στο Πρόγραμμα AMIF, με συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών και του ΟΚΠΑΠΑ.

Εντός της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής εγκρίθηκαν 5 ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Ο «Φιλόδημος»

Για την πορεία έργων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ανέφερε, ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο είναι σε εξέλιξη συμβάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες ή προετοιμάζονται μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση 12 έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από τρεις αποφάσεις επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η πρώτη απόφαση με ημερομηνία 19-4-2019 αφορά σε συνολικό ποσό επιχορήγησης 1,755,400 ευρώ και στο πλαίσιό της υλοποιούνται ή έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση δέκα έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,483,050 ευρώ. Δύο έργα έχουν συμβασιοποιηθεί εντός του 2021, ενώ έξι  έχουν ήδη δημοπρατηθεί, εκ’ των οποίων τρία δημοπρατήθηκαν εντός του 2021 και τρία το 2020. Από τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί, σε τέσσερα υπάρχουν προσωρινοί ανάδοχοι και ένα βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο. Υπάρχουν επίσης δύο έργα στα οποία είναι σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές εργασίες για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών τους, ενώ ποσό της τάξης των 410.000, θα διατεθεί σε έργο διαφορετικό από το αρχικά σχεδιαζόμενο, καθώς έχουν καλυφθεί οι αρχικώς προσδιοριζόμενες ανάγκες.  Η διάρκεια εφαρμογής της απόφασης έχει οριστεί έως 31/12/21 με δυνατότητα παράτασης, η οποία αναμένεται να χρειαστεί για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα έργα. Όλα τα επιχορηγούμενα έργα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2023.

Με απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών στις 6/8/20, ο Δήμος επιχορηγήθηκε με το ποσό των 990,000 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» στην Ο.Ε. στις 25/5/21 και το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η δημοπράτησή του. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της επιχορήγησης, που είναι έως 31/12/22.

Με απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών στις 5/10/20 ο Δήμος επιχορηγήθηκε με το ποσό των 600,000 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, ολοκληρώνεται η μελέτη για το έργο  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθούν για έγκριση στην Ο.Ε. οι όροι δημοπράτησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημοπράτησή του. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της επιχορήγησης, που είναι έως 31/12/22.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την ωρίμανση των έργων και την ταχύτερη δημοπράτησή τους και εντός του 2021 αναμένεται να έχει δημοπρατηθεί το σύνολο των έργων. Με δεδομένη την προβλεπόμενη παράταση της διάρκειας της απόφασης του 2019, ο Δήμος αναμένεται να απορροφήσει το σύνολο των επιχορηγήσεων, τόνισε καταληκτικά ο κ. Ελισάφ. 

Ως προς τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο Δήμο Ιωαννιτών, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Ιωαννιτών 30 συγχρηματοδοτούμενα έργα, με προϋπολογισμό σχεδόν 59.000.000 ευρώ, ενταγμένα σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα 

Σε ό,τι αφορά στο έργο του Μεγάλου Δακτυλίου αναφέρθηκε ότι αυτό έχει ενταχθεί στα σημαντικά έργα και σύμφωνα με τη νομοθεσία από 1/6/21 μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις και πρόσθεσε ότι το έργο εξακολουθεί να μπορεί να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, εάν η διαγωνιστική διαδικασία εξελιχθεί ομαλά. Η διάρκεια υλοποίησής του είναι 15 μήνες.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι το 2020 εντάχθηκαν επτά έργα, εκ’ των οποίων για τα έξι  έχουν δημοπρατηθεί τα κύρια υποέργα τους ή και συνολικά, όταν υπάρχει μόνο ένα υποέργο και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος για τα τρία από αυτά και οριστικός για ένα. Για το ένα από τα ενταγμένα έργα, είναι σε εξέλιξη οι απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοπράτηση του. Όλα τα έργα αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Το 2021, έως σήμερα έχουν ήδη ενταχθεί πέντε έργα, στα τέσσερα εκ των οποίων είναι σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές διαδικασίες για τη δημοπράτησή τους και για το ένα που εντάχθηκε 17/5/21, έγινε η αποδοχή της ένταξης στις 25/5/21 από την Ο.Ε. και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες εγγραφής στον προϋπολογισμό και στη συνέχεια θα συνταχθούν οι κατάλληλες μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές για την προετοιμασία των διαδικασιών δημοπράτησης. 

Εκτός των παραπάνω ενταγμένων έργων, έχει υποβληθεί στο Ε.Π. «Ήπειρος» και αναμένεται η αξιολόγησή των ακόλουθων δύο έργων με τίτλο:

• Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση ε.ο Ιωαννίνων- Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης  προϋπολογισμού 556,000 ευρώ.

• Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων προϋπολογισμού 1,338,000 ευρώ.

Επίσης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος υπέβαλε προτάσεις έργων σε κάθε πρόσκληση στην οποία ήταν δικαιούχος, συνολικού προϋπολογισμού 28,274,032.00 ευρώ.

«Δεν παραγνωρίζω τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις συνθήκες της πανδημίας, στο ασφυκτικό γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου αλλά και στις δικές μας αδυναμίες. Κατά γενική ομολογία το έργο της Δημοτικής Αρχής έχει τους τελευταίους μήνες επιταχυνθεί με απτά αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε εποικοδομητικές προτάσεις όπως και σε κάθε καλόπιστη κριτική. Τα έργα εξάλλου δεν ανήκουν στον δήμαρχο και την δημοτική αρχή. Ούτε την σημερινή, ούτε την προηγούμενη, ούτε την επόμενη. Γίνονται κι ανήκουν στους πολίτες. Άλλοτε για να απαντούν σε καθημερινά προβλήματα, άλλοτε για βελτιώνουν την καθημερινότητα κι άλλοτε για να σηματοδοτούν το μέλλον της πόλης.

Σήμερα είμαστε στο σημείο όπου γίνονται έργα για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, γίνονται έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και προγραμματίζονται άλλα που μπορούν να αλλάξουν την φυσιογνωμία της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες του Δήμου και τον κάθε εργαζόμενο χωριστά για τις προσπάθειες τους ιδιαίτερα κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία καθώς και τους συνεργάτες μου για την άψογη συνεργασία», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ