Ήπειρος

Διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου

Off

Με τις ψήφους των συμβούλων της δημοτικής αρχής ψηφίστηκε ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2014 στο δήμο Ιωαννιτών στη συνεδρίαση του Σώματος την Τετάρτη, ενώ τον ισολογισμό υπερψήφισαν και οι παρατάξεις «Πολίτες για την Ανατροπή» και «Γιάννενα Τώρα», με την «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» να ψηφίζει λευκό.
Η προσπάθεια της δημοτικής αρχής στον τομέα των οικονομικών παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θ. Γιωτίτσα που έκανε λόγο για μία μεγάλη προσπάθεια να θεραπευτούν «παθογένειες» του παρελθόντος. Η προσπάθεια αυτή, τόνισαν, συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα για τον εξορθολογισμό των οικονομικών και την εξασφάλιση της οικονομικής  βιωσιμότητας του δήμου. 
Παρότι το 2014 ήταν μια προεκλογική χρονιά, και το οικονομικό περιβάλλον επιδεινώθηκε, για το δήμο Ιωαννιτών βελτιώθηκαν όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, όπως αποτυπώνεται στον ισολογισμό-απολογισμό.  
«Η καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου  δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση, αλλά αποδεικνύεται με ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, τόσο από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών δεικτών, όσο και από την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών εκτιμητών και τις παρατηρήσεις που τη συνοδεύουν», τόνισε , στην εισήγηση του ο κ. Γιωτίτσας.
Ο κ. Γιωτίτσας ανέφερε ορισμένους σημαντικούς ποσοτικούς δείκτες.  Χαρακτηριστικότεροι εξ αυτών είναι: 
– Παρά τη συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση το 2014, ο Δήμος κατάφερε να φανεί συνεπής τόσο ως προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αποπληρώνοντας  1.6 εκατομμύρια ευρώ σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις των παλιών δανείων, όσο και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές, φόρους-τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς, διάφορους πιστωτές), οι οποίες και μειώθηκαν κατά 2.4 εκατομμύρια ευρώ. 
-το ποσοστό εισπραξιμότητας του Δήμου από τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα ανήρθε στο 99,9%
-τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2014 ήταν στο πολύ σημαντικό ποσό των 16 εκατομμύριων ευρώ
– τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων ανήλθαν στο 34,11% σε σχέση με το 28,09% το 2013. Σε συνδυασμό με το ότι οι επιχορηγήσεις ως ποσοστό επί των εσόδων μειώθηκαν από 66% το 2013, στο 60% το 2014, καταδεικνύει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη εξάρτηση του Δήμου από το κράτος, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της βελτίωσης της οικονομικής αυτοτέλειας.
– Το έλλειμμα χρήσης 2014, δηλαδή η διαφορά συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε 1.285.804,07 ευρώ, μειωμένο κατά 500.000 ευρώ σε σχέση με το 2013. 
– το 2014 δημοπρατήθηκε μια πληθώρα νέων έργων σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η ολοκλήρωση των οποίων, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα έργα, βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.
Όπως όμως υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, η οικονομική κατάσταση του δήμου δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς που αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει γίνει. Κρίνεται και από τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που ακολουθούν μια δυναμική διαδικασία.  

Στρατηγικές επιλογές
Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως καταγράφεται και από την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών εκτιμητών, το 2014 αποτέλεσε το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα σε  τομείς οικονομικής πολιτικής που αποτελούν κεντρικές στρατηγικές πολιτικές επιλογές για τη δημοτική αρχή, όπως είπε ο κ. Γιωτίτσας αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως:
– το 2014 ξεκινάει για πρώτη φορά η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου κι έτσι το 2015 υποβλήθηκε για πρώτη φορά το Ε9, αναγνωρίζοντας η Δημοτική Αρχή την τεράστια σημασία που έχει η αποτύπωση των ακινήτων του Δήμου στην προσπάθεια αξιοποίησης τους και δημιουργίας νέων εσόδων.
– με μια σειρά ενεργειών εντατικοποιείται η διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων του Δήμου, ενώ  το 2014 συσσωρεύτηκαν λιγότερες από κάθε άλλη χρονιά ανείσπρακτες οφειλές που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά.
– το 2014 ξεκίνησε σε βρίσκεται και σήμερα σε εξέλιξη ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου πλέγματος οικονομικών πολιτικών που θα αποφέρουν έσοδα και βασίζεται στο τρίπτυχο πλήρης αποτύπωση φορολογητέας ύλης – αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας – παραγωγικά έργα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. 
– αντιμετωπίστηκαν παθογένειες δεκαετιών στη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ιωαννιτών και  δημιουργήθηκαν δικλείδες ασφαλείας και μηχανισμοί ελέγχου που δεν είχαν ποτέ δημιουργηθεί στο παρελθόν. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται εντατικά.

Ο δήμαρχος
Δίνοντας το πολιτικό στίγμα ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, υπογράμμισε πως η δημοτική αρχή κλήθηκε να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο διοίκησης με βασικές αρχές τη διαφάνεια, την ορθολογική διαχείριση, την λειτουργία υπέρ του πολίτη. 
«Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση με διαφάνεια, νοικοκύρεμα, ορθολογική διαχείριση, κοιτώντας πάντα τους συμπολίτες μας στα μάτια», ανέφερε ο κ. Μπέγκας.
«Σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με μεγάλες δυσκολίες στην είσπραξη εσόδων από τους πολίτες και με τεράστιες παθογένειες στην οικονομική λειτουργία του δήμου που έρχονται από το παρελθόν, ο δήμος Ιωαννιτών έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν υψηλό βαθμό οικονομικής λειτουργίας. Πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμη, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να απαξιωθεί και σας καλώ να υπερψηφίσετε τον ισολογισμό και τον απολογισμό», τόνισε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας.
Απαντώντας σε θέματα που τέθηκαν από τον εισηγητή της μείζονος αντιπολίτευσης, ο κ. Μανταλόβας είπε, μεταξύ άλλων, πως στην οικονομική διαχείριση που γινότανε στη θητεία της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας δεν υπήρχε αρχή, μέση και τέλος.
«Ίσως ο κ. Μακόπουλος θα προτιμούσε έναν απολογισμό όπου δεν θα υπήρχε πρόβλεψη για επισφάλειες. Όπου αντί για αποθεματικό 16 εκατομμύριων θα προτιμούσε ο κ. Μακόπουλος να έχουμε αποθεματικό μερικών χιλιάδων ευρώ όπως γινόταν τα χρόνια της θητείας τους, όταν το αποθεματικό δεν εξασφάλιζε παρά μόνο τη λειτουργία του πρώτου δεκαπενθήμερου της επόμενης χρονιάς.
Αντί για ένα δήμο που δεν έχει στην ουσία ληξιπρόθεσμες οφειλές, ίσως ο κ. Μακόπουλος θα προτιμούσε τα ληξιπρόθεσμα των πολλών εκατομμυρίων που είχε συνηθίσει στο παρελθόν», σημείωσε  χαρακτηριστικά ο κ. Μανταλόβας.

Η αντιπολίτευση
Για υψηλές επισφάλειες έκαναν λόγο τόσο ο Βασίλης Κοσμάς όσο και ο Ν. Μακόπουλος από την «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία», ενώ ο Λάζαρος Νάτσης αναφέρθηκε στα βαρίδια που έρχονται από το παρελθόν και την κακή προηγούμενη οικονομική διαχείριση στο δήμο Ιωαννιτών.
Στην προηγούμενη πρόταση της παράταξης να δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών του δήμου και της ΔΕΥΑΙ επανήλθε ο Άρης Μπαρτζώκας. Ο Δημ. Τασιούλας υποστήριξε πως ο δήμος ασκεί μία πολιτική για λίγους και εκλεκτούς και όχι για τα πλατιά λαϊκά στρώματα που υποφέρουν, ενώ ο Στεφ. Σκοπούλης τόνισε, ότι η ψήφιση του ισολογισμού και του απολογισμού νομιμοποιεί μία πολιτική που βρίσκεται ενάντια στο συμφέρον του λαού.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου