Επικαιρότητα

Αιτήσεις για τις Αυτόχθονες Φυλές έως τις 8 Νοεμβρίου

Off

Από τις 30 Οκτωβρίου και έως τις 8 Νοεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, για τη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (σπάνιες φυλές), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, αυτοί που εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας αλλά και όσοι εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ (Κωδικός Πρόσκλησης: 10.1.09 – Παράταση).

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα: * τη φυλή του ζώου * τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων) * την ηλικία του ζώου * το φύλο του ζώου * την περιοχή παρέμβασης * τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης * στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου: αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), Ταχυδρομική Δ/νση. * άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται.

Από τις 30 Οκτωβρίου και έως τις 8 Νοεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, για τη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (σπάνιες φυλές), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, αυτοί που εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας αλλά και όσοι εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dika iomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ (Κωδικός Πρόσκλησης: 10.1.09 – Παράταση).

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα:

* τη φυλή του ζώου

* τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων)

* την ηλικία του ζώου

* το φύλο του ζώου

* την περιοχή παρέμβασης

* τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

* στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου: αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), Ταχυδρομική Δ/νση.

* άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται.

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ