Επικαιρότητα, Οικονομία

Ξεκίνησε το Επιχειρηματικό «Ταξίδι» των Δύο Start Ups της Θερμοκοιτίδας PIT STOP Hub του Δήμου Ιωαννιτών

Off

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνεται ότι οι δύο νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών που οργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών για την είσοδό τους στη θερμοκοιτίδα PIT STOP Hub, ξεκίνησαν το μεγάλο τους «ταξίδι» στο κόσμο του Επιχειρείν.
Συγκεκριμένα, μέσω της δομής της θερμοκοιτίδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων PIT STOP Hub του Δήμου Ιωαννιτών, παρασχέθηκαν εστιασμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες καθοδήγησης και επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών πλάνων των δύο start up, ώστε να τεθούν οι βάσεις και να καθοριστεί το πλαίσιο επιχειρησιακής τους οργάνωσης και λειτουργίας. Το ταξίδι δεν τελειώνει σήμερα εδώ. Το επόμενο διάστημα οι δύο start ups θα εξειδικεύσουν περαιτέρω το πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον Δήμο Ιωαννιτών, φιλοδοξώντας να εφαρμόσουν τις ιδέες του σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.
Οι εμπειρίες και οι καλές πρακτικές που αναπτύσσονται μέσα από αυτή τη συνεργασία, αποτελούν τη βάση για βελτίωση αλλά και μελλοντικό εμπλουτισμό και συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών που θα παρέχει η θερμοκοιτίδα PIT STOP Hub του Δήμου Ιωαννιτών προς ενδιαφερόμενες start-ups.
Το έργο PIT-STOP υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Στο έργο συμμετέχουν από την Ιταλική πλευρά, o Δήμος Barleta (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου -LB), το Επιμελητήριο του Bari και ο Δήμος Bitonto. Από την Ελληνική πλευρά, συμμετέχουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου PIT-STOP ανέρχεται σε € 900.952,00.
Ιστοσελίδα Έργου: http://www.interregpitstop.eu/
Facebook: InterregPitStop

From a Start Up to Enterprise: The “Journey” of the Ioannina's PIT- STOP Hub two Winning Start-up Ideas, has already begun
It is with great pleasure and satisfaction that the two winning start-up teams of the competition of innovative ideas organized by the Municipality of Ioannina for their entry into the PIT STOP Hub incubator, have started their long "journey" in the world of Business.
More specifically, through the PIT-STOP Hub for SMEs of the Municipality of Ioannina, focused and personalized guidance and business consulting services were provided for the formulation of the business plans of the two start-ups, in order to lay the foundations and define their business framework. and operation. The journey does not end here today. In the next period, the two startups will further specialize the framework of their cooperation with the Municipality of Ioannina, aspiring to apply its ideas in real case studies. The experiences and good practices that are developed through this cooperation, set the basis for improvement but also for future enrichment and continuous improvement of the services that will be provided by the PIT STOP Hub incubator of the Municipality of Ioannina to interested start-ups.
The PIT-STOP project is co-funded by the European Union (ERDF) and by National Funds of the participating countries under the Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020. The project’s partnership composition is: Municipality of Barleta (acting as the Lead Partner -LB, Italy), Chamber of Bari (PB2, Italy), Municipality of Bitonto (PB3, Italy), Municipality of Ioannina (PB4, Greece) and Chamber of Achaia (PB5, Greece). The total Budget of the PIT-STOP Project is € 900,952.00.
Website: http://www.interregpitstop.eu/
Facebook Page: InterregPitStop

Related Posts

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ