Επικαιρότητα

Ας αναθεωρήσουμε προς το φιλικότερο τις απόψεις μας για τις ΑΠΕ

Off

Στο Γενικό Συμβούλιο των μελών της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (ΠΣΕ), που έγινε την Τετάρτη με διευρυμένη σύνθεση, με θέμα τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ηπείρου, μετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης. 

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε αρχικά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που εγκρίθηκε το 2019 και καθορίζει φιλόδοξους εθνικούς ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για την επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, ενσωματώνει μέτρα και για άλλες πολιτικές προτεραιότητες όπως: η ανάπτυξη στρατηγικών έργων αποθήκευσης, η ψηφιοποίηση των δικτύων ενέργειας, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, το ΕΣΕΚ, με στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, θέτει τους εξής στόχους για το 2030:

– για την κλιματική αλλαγή, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε πάνω από 42% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 και σε πάνω από 56% σε σχέση με τις εκπομπές του 2005, δηλαδή υψηλότερα και από τους κεντρικούς ευρωπαϊκούς στόχους, και

– για τις ΑΠΕ, τίθεται στόχος για μερίδιο συμμετοχής κατ’ ελάχιστον στο 35%. 

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανέφερε ο Σταύρος Καλογιάννης, το πρώτο που έγινε στην Ελλάδα, ισχύει από το 2008, έχει θέσει αυστηρούς κανόνες για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως η φυσιογνωμία μιας περιοχής, η φέρουσα ικανότητά της, οι δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή, κλπ, ενώ έχει αποκλείσει περιοχές που χρήζουν προστασίας, όπως οι περιοχές δικτύου “Natura 2000” και αρχαιολογικοί χώροι.

Συνεπώς οι κανόνες υπάρχουν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, δήλωσε ο βουλευτής. «Εάν ορισμένα θέματα απαιτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη αυστηρότητα, να τα εξετάσουμε. Ως παράδειγμα που χρήζει μεγαλύτερης αυστηρότητας αναφέρω χαρακτηριστικά τη γη υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία την τελευταία δεκαετία έχει επιτραπεί η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών, ενώ αυτή πρέπει να προστατευθεί, καθώς πρόκειται για μη ανανεώσιμο πόρο. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία αδειοδότησης των ΑΠΕ είναι δαιδαλώδης και πρέπει να απλοποιηθεί ουσιαστικά».

Ο Σταύρος Καλογιάννης τάχθηκε κατά της πρότασης αναστολής όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των ΑΠΕ, που προτείνει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, μέχρι την θεσμοθέτηση Ειδικού Χωροταξικού της Ηπείρου, διότι αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εθνικούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια όσο και στην εθνική οικονομία. Αντιθέτως, πρότεινε την επιτάχυνση της εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών σε όλη τη χώρα, ώστε να οριστικοποιηθούν λεπτομερώς, με θεσμοθετημένο τρόπο, οι περιοχές χωροθέτησης των ΑΠΕ σε ευαίσθητες, περιβαλλοντικά, περιοχές.

Αναφέρθηκε επίσης στα θεσμοθετημένα ανταποδοτικά τέλη για τους Δήμους και κατοίκους, από εγκατεστημένες μονάδες ΑΠΕ που ισχύουν με τον Ν. 3468/2006 και ανέφερε ότι πολλές φορές υπάρχουν αναιτιολόγητες αντιδράσεις ακόμη και για τη χωροθέτηση μικρών μονάδων ΑΠΕ, που ενδεχομένως οφείλονται σε μη ορθή πληροφόρηση. Γι’ αυτό θεωρεί αναγκαία την ενημέρωση των πολιτών με έγκυρο τρόπο.

Τέλος, ο Σταύρος Καλογιάννης έκλεισε την παρέμβασή του με έκκληση προς  όλους, αιρετούς, εκπροσώπους κεντρικής διοίκησης και φορέων, στελέχη υπηρεσιών αδειοδότησης, να αναθεωρήσουμε τις απόψεις για τις ΑΠΕ, καθώς αυτές είναι όχι μόνον αναγκαίες αλλά και οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον, σε σχέση με κάθε άλλη μορφή ενέργειας.

Related Posts

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου