Επικαιρότητα

Διευκρινίσεις από τον ΦΟΔΣΑ για το υπόλειμμα

Off

Διευκρινίσεις για τη θέση του ως προς υπόλειμμα δίνει ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου με ανακοίνωσή του μετά και από ανακοινώσεις της παράταξης της  Λαϊκής Συσπείρωσης και της Περιφέρειας, τις προηγούμενες ημέρες για τη διαχείριση του υπολείμματος.

Όπως αναφέρει:  «Το γεγονός ότι η Περιφερειακή αρχή εμπλέκει τον ΦοΔΣΑ Ηπείρου σε μια αντιπαράθεση μεταξύ αυτής και μιας Περιφερειακής παράταξης θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολιτικά άστοχη επιλογή. Τορπιλίζει μια προσπάθεια συνεννόησης που εξελίσσεται αυτή την περίοδο μεταξύ δύο φορέων του Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων για το υπόλειμμα και τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης:

«Ο ΦοΔΣΑ Ηπείρου υλοποίησε από τον Σεπτέμβριο 2020 έως τις 19 Νοεμβρίου 2021 την υπηρεσία απομάκρυνσης υπολείμματος από τη ΜΕΑ Ηπείρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις μελέτες με τις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιούσε την ίδια Υπηρεσία από το Δεκέμβριο 2018 έως τον Αύγουστο 2020.

– Στο τέλος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η μεταφορά του υπολείμματος γινόταν με ευθύνη του ΦοΔΣΑ η συσσώρευση υπολείμματος στη ΜΕΑ ανήλθε σε περίπου 370 τόνους έναντι περίπου 2500 τόνων που έχουν συσσωρευτεί στη ΜΕΑ το τελευταίο διάστημα και πρέπει να απομακρυνθούν, γεγονός που διαπιστώθηκε και από αυτοψία στο χώρο της ΜΕΑ, κλιμακίου του ΔΣ του ΦοΔΣΑ.

– Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι στην παρούσα φάση η μεταφορά του υπολείμματος γίνεται με απευθείας αναθέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε ιδιωτικό φορέα, στον οποίο παραχωρήθηκε εξοπλισμός ιδιοκτησίας του ΦοΔΣΑ. Συγκεκριμένα 10 απορριμματοκιβώτια (containers). Για την παραχώρηση αυτή ουδέποτε ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του ΦοΔΣΑ, ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ως όφειλε η Περιφερειακή αρχή.

– Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι πλέον το σύνολο του υπολείμματος μεταφέρεται και εναποτίθεται μόνο στον ΧΥΤΑ Ελληνικού και δεν διαμοιράζεται προς τους άλλους ΧΥΤ σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις τόσο του ΦοΔΣΑ όσο και της Περιφέρειας.

– Επιπρόσθετα γίνεται πλέον ορατό και σε όλους τους εμπλεκόμενους που αμφισβητούσαν τα στοιχεία και τις εγκεκριμένες μελέτες του ΦοΔΣΑ ότι μόνο για τη μεταφορά του υπολείμματος απαιτούνται τουλάχιστον 3- 4 οχήματα και 10 – 12 containers να είναι ‘’δεσμευμένα’’ στη ΜΕΑ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι είναι πρακτικά αδύνατη η λειτουργία του δικτύου των 8 Σταθμών μεταφόρτωσης με τα υπόλοιπα 8 οχήματα και 35 containers και είναι απαραίτητος επιπλέον εξοπλισμός».

Αναφέρεται ακόμα στο ποσοστό έκπτωσης και στα «μη επιτρεπτέα απόβλητα».

Προσθέτει δε:

«Αναφορικά τώρα με τα μη επιτρεπτά απόβλητα στη ΜΕΑ που ανακάλυψε πολύ πρόσφατα η Περιφερειακή αρχή:

α) μας αφήνει άναυδους το γεγονός αυτό και αναρωτιόμαστε ποιος φέρει την ευθύνη εισόδου στη ΜΕΑ και ενσωμάτωσης αυτών στο υπόλειμμα;

β) δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Περιφέρειας η λειτουργία της ΜΕΑ άρα και ο έλεγχος των κατηγοριών των απορριμμάτων που εισέρχονται σε αυτή;

γ) ο έλεγχος της σύνθεσης των απορριμμάτων που παραδίδονται από τον λειτουργό της μονάδας ως υπόλειμμα δεν είναι ευθύνη της Περιφέρειας βάση των συμβατικών της υποχρεώσεων;

δ) μετά τον όψιμο ισχυρισμό της Περιφέρειας για τη μεταφορά μη αποδεκτών αποβλήτων ως υπόλειμμα, αναρωτιόμαστε από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ μέχρι και σήμερα, στους χρόνους που η Περιφέρεια είχε την ευθύνη μεταφοράς του υπολείμματος, πως μεταφέρθηκαν τα μη αποδεκτά απόβλητα που εισήλθαν στη μονάδα αν όχι ως υπόλειμμα;»

Και καταλήγει: «Στην προσπάθεια υλοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Ήπειρο η Διοίκηση του ΦοΔΣΑ με όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειές της απέδειξε ότι επιθυμεί με συναίνεση να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου. Φαίνεται όμως ότι στα πλαίσια μιας ευνομούμενης δημοκρατίας η λύση θα δοθεί μέσα από τους θεσμούς του κράτους δικαίου».

Απάντηση Περιφέρειας

Αργά το απόγευμα η Περιφέρεια απάντησε στην ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ με δικές της διευκρινίσεις σε μία μακροσκελή ανακοίνωση.

Όπως τονίζει αρχικά:

«Την προσπάθεια συνεννόησης δεν την τορπιλίζει η Περιφέρεια, η οποία παρά τις συνθήκες που επιχειρούν να δημιουργήσουν de facto μεμονωμένοι εκπρόσωποί του, παραμένει αρωγός του, όποτε ζητείται η βοήθεια της Περιφερειακής Αρχής. Την προσπάθεια την τορπιλίζουν εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ, με αποφάσεις μάλιστα αμφιβόλου νομιμότητας. Εν προκειμένω οι εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ επικαλούνται «προσπάθεια συνεννόησης», αφού πρώτα «πέταξαν το γάντι» στην Περιφέρεια, προσβάλλοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφαση ανάθεσης του Υπολείμματος από την Περιφερειακή Αρχή. Η ενέργειά τους αυτή προφανώς και θα απαντηθεί αναλόγως».

Και προσθέτει:

«Οι αριθμοί δεν χρειάζονται αναλύσεις, όπως επιχειρούν εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ, αλλά «μιλούν» μόνοι τους. Εν προκειμένω από τα επίσημα στοιχεία της ΜΕΑ, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανάθεσης μεταφοράς Υπολείμματος 20.000 τόνων από τον ΦοΔΣΑ (29.04.2021-02.11.2021) μεταφέρθηκαν μόνο 17.639,61 τόνοι υπολείμματος και όχι 20.000,03 τόνοι, όπως παραπλανούσε ο Πρόεδρός του τα μέλη του ΦοΔΣΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Γραφεία Γενικών Γραμματέων. Οι υπόλοιποι 2.360,39 τόνοι αφορούσαν Μη Επιτρεπτά Απόβλητα. Συνολικά ο ΦοΔΣΑ μετέφερε κατά το διάστημα που έκανε την μεταφορά του Υπολείμματος πάνω από 4.650 τόνους Μη Επιτρεπτών Αποβλήτων, επιβαρύνοντας τους Ηπειρώτες με ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ‘πολυτελείς’ τιμές που ‘εξασφάλιζε’ για την μεταφορά τους».

Αναφέρει ακόμα πως: «Η τελευταία ανάθεση της Περιφέρειας αντιστοιχεί σε ποσό λιγότερο και από 0,1€ ανά τονοχιλιόμετρο και ποσοστό έκπτωσης πάνω από 65% σε σχέση με τις τιμές που εξασφάλιζε ο ΦοΔΣΑ από το υστέρημα του Ηπειρώτη. Αφορά την μεταφορά 2.445,29 τόνων Υπολείμματος, που σχεδόν αντιστοιχεί στην ποσότητα των Μη Επιτρεπτών Αποβλήτων που μετέφερε ο ΦοΔΣΑ, κατά προτεραιότητα μάλιστα, σε βάρος της μεταφοράς του Υπολείμματος. Γίνεται δε με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ηπειρώτη. Ιδού λοιπόν «πεδίον δόξης λαμπρόν» για τον ΦοΔΣΑ: να προσβάλλει και αυτήν την απόφαση του Περιφερειάρχη και να «διεκδικήσει» την μεταφορά του με το υστέρημα του Ηπειρώτη και με τιμή τουλάχιστον 0,229€ ανά τονοχιλιόμετρο».

Και συνεχίζει η Περιφέρεια:

«Είναι απορίας άξιο, και αφήνει άναυδο και τον πλέον αδαή, όταν οι εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ ισχυρίζονται ότι δήθεν 3-4 οχήματα θα ‘δεσμευθούν’ στη ΜΕΑ για την μεταφορά του Υπολείμματος. Κατ’ αρχήν η μεταφορά του Υπολείμματος ως αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ‘δεσμεύει’ κανένα  όχημα του ΦοΔΣΑ. Αλλά ακόμη και καθ’ υπόθεση ότι θα μετέφερε το Υπόλειμμα ο ΦοΔΣΑ με τα οχήματα των ΣΜΑ, δεν κατανοούμε πώς θα τα δέσμευε, αφού σύμφωνα με την μελέτη του, στην επιστροφή τους από τη ΜΕΑ θα φόρτωναν το Υπόλειμμα. Βέβαια με τους χρόνους που έχει «μελετήσει» η «εγκεκριμένη μελέτη» του ΦοΔΣΑ, δεν επαρκούν ούτε 100 απορριμματοφόρα για την μεταφορά του Υπολείμματος. «Έχει μελετήσει»  λ.χ.  πως για το δρομολόγιο από τον ΣΜΑ Ιωαννίνων μέχρι την ΜΕΑ (απόσταση 26 χλμ και μετ’ επιστροφής 52 χλμ) απαιτούνται 2,66 ώρες, δηλαδή τα απορριμματοφόρα θα κινούνται με 20χλμ/ώρα περίπου και μαζί με τις «μελετημένες» ώρες αναμονών το πολύ δύο δρομολόγια ημερησίως προκάμουν να εκτελέσουν».

Και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Τέλος, η Περιφερειακή Αρχή θα προσπαθήσει  να βοηθήσει τους εκπροσώπους του ΦοΔΣΑ που έχουν μείνει «άναυδοι» και «αναρωτιούνται» ποιος φέρει την ευθύνη της εισόδου των Μη Επιτρεπτών Αποβλήτων στη ΜΕΑ. Αν και, αν είχαν μπει στον κόπο, εκτός από την επίσκεψη στη ΜΕΑ, να ανοίξουν και την Σύμβαση Σύμπραξης, θα τους είχε λυθεί η απορία: Είναι αυτονόητο πως την φέρει ο ΙΦΣ, το έργο δεν είναι δημόσιο, αλλά ΣΔΙΤ.

Εάν επίσης πέραν των αναθέσεων σε έναν και μοναδικό διαγωνιζόμενο με ποσοστό έκπτωσης 0,04%, είχαν ενδιαφερθεί, κατά την επίσκεψή τους στη ΜΕΑ, να ενημερωθούν και πώς γίνεται η μεταφορά τους, θα είχαν διαπιστώσει πως δεν ενσωματώνονται στο Υπόλειμμα, όπως παραπλανούν στην ανακοίνωσή τους, αλλά γίνεται με διαφορετικούς κάδους».

«Η Περιφερειακή Αρχή θέλει να πιστεύει ότι όλες οι ενέργειες εκπροσώπων του ΦΟΔΣΑ εκπορεύονται από πλημμελή ενημέρωσή τους και άγνοια των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τους καλεί να προτάξουν το καλό των Ηπειρωτών και να απόσχουν από ενέργειες που στρέφονται κατά των συμφερόντων τους. Ο «κοινός τόπος» των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης [πρέπει να] είναι το συμφέρον του τόπου. Και το συμφέρον του τόπου μία ανάγνωση έχει», καταλήγει.

Related Posts

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου