Επικαιρότητα

Νέος «πονοκέφαλος» από την επιβολή τέλους ταφής

Off

Ένα νέο γύρο αντιπαραθέσεων, αυτή τη φορά όμως με το «μαχαίρι στο λαιμό», για το σύνολο των μελών της διοίκησης του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ήπειρο, αναμένεται να προκαλέσει η συζήτηση για την επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων που οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικούς Ταφής.

Αν και έχουν περάσει 20 ημέρες από την ανακοίνωση της κυβέρνησης σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής από την 1η Ιανουαρίου, μέχρι και χθες ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος δεν είχε συνεδριάσει ώστε να ενημερώσει αφενός τα μέλη του και αφετέρου και κυρίαρχα να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για την εφαρμογής της Οδηγίας, η οποία δεν πρόκειται να αναβληθεί.

Προβλέψεις για ευθύνες

Ωστόσο, στα… ψιλά γράμματα των όρων εφαρμογής της Οδηγίας και επιβολής του τέλους ταφής των απορριμμάτων, υπάρχει μία αναφορά που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις και ερωτήματα από αυτοδιοικητικούς όχι μόνον από την Ήπειρο, αλλά και σε επίπεδο χώρας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, για την καταβολή του τέλους ταφής «…ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των υπόχρεων στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α` βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος».

Αυτό σημαίνει, ότι σε περίπτωση που δε βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση για τον τρόπο κατανομής του τέλους ταφής, που υπολογίζεται πάντως εύκολα με τις ποσότητες, κυρίως όμως για το τι θα γίνει, αν κάποιοι δήμοι δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τότε το κόστος αυτό μετακυλίεται προσωπικά στα μέλη των διοικήσεων.

Ήδη, έχουν αποσταλεί σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά ερωτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, καθώς είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να κληθούν φυσικά πρόσωπα – μέλη του Συνδέσμου, είτε είναι δήμαρχοι, είτε αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι των δήμων – μελών των Συνδέσμων, να αντιμετωπίσουν και αστικές και ποινικές ευθύνες, για τυχόν μη πληρωμή του τέλους ταφής, που αναλογεί σε κάθε δήμο.

Η διοίκηση του ΑΣΔΑ Ηπείρου καλείται όχι απλώς να συνεδριάσει για να συζητήσει το θέμα που έχει προκύψει, αλλά να ενημερώσει τα μέλη του, για τη νομική υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν το τέλος ταφής, όπως προβλέπει η σχετική Οδηγία. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Ηπείρου είναι, ότι τους τελευταίους μήνες ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος είναι σαν να μην υφίσταται, με την έννοια πως η μεταφορά του υπολείμματος από το εργοστάσιο στους ΧΥΤΥ γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου, που προχωρά παράλληλα και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΣΜΑ, με την αξιοποίηση προσωπικού των δήμων, που έχουν ήδη δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους.

Από την άλλη, στη «σκληρή γραμμή» του Συνδέσμου απέναντι στις αποφάσεις και τη στάση της Περιφέρειας ανήκουν μέλη της διοίκησης, των οποίων οι δήμοι που εκπροσωπούν, όπως ανέφερε δημοσίως πριν τις γιορτές, ο περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης, δεν καταβάλλουν τα υποχρεώσεις τους προς το εργοστάσιο και προς τους ΧΥΤΥ.

Αν η ίδια τακτική της μη πληρωμής συνεχιστεί και με την εφαρμογή για το τέλος ταφής, είναι πιθανό να βρεθούν προσωπικά εκτεθειμένοι και υπόλογοι, όλα τα μέλη του Συνδέσμου, μεταξύ αυτών και εκείνοι, που εκπροσωπούν δήμους, που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους.

Και αυτοί όμως, όπως αναφέρει η απόφαση θα κληθούν να πληρώσουν το ποσό που θα αντιστοιχεί στο τέλος ταφής που δε θα έχει πληρωθεί από έναν ή από περισσότερους δήμους.

Ένα πανάκριβο τέλος

Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων που θα καταλήγει στους ΧΥΤΥ, το οποίο αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το β` και α` εξάμηνο αντίστοιχα και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β` και α` εξάμηνο αντίστοιχα.

Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των ΟΤΑ α` βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης.

Το τέλος ταφής αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό που ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για τον σκοπό αυτόν και διατίθεται, με βάση τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που εκπονεί και τα οποία εγκρίνονται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου