Επικαιρότητα

Καταργούνται ΝΠΔΔ και Κοινωφελείς επιχειρήσεις

Off

Σε ένα νέο τοπίο στη διοίκηση και τη λειτουργία των δήμων αναμένεται να βρεθούν οι νέες δημοτικές αρχές με την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου νόμου που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Οι αλλαγές αφορούν τη δομή των δήμων ενώ υπάρχουν προβλέψεις και για τη λειτουργία των Περιφερειών και σε πρώτη φάση θα τεθούν σε διάλογο με τη διαβούλευση να κρατά ως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που επέρχεται είναι η κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων. Αφορά περισσότερα από 500 δημοτικά ΝΠΔΔ και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα των δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και του κεντρικού δήμου.

Το προσωπικό των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται στον δήμο και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής.

Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, ενώ προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου

Από 30 Ιουνίου 2024 σταματά και η λειτουργία των πάνω από 600 σχολικών επιτροπών και των δημοτικών επιτροπών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στους οικείους δήμους.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων οι δήμοι μπορούν να συστήσουν επιτροπές, ενώ για θέματα των σχολικών επιτροπών θα πρέπει να συσταθούν υποχρεωτικά έως δύο επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου δήμου.

Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων κατά έναν, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Related Posts

Είσοδος

Powerd By  

Ιδιοκτήτης - Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθυντής - Διαχειριστής - Δικαιούχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διευθυντής σύνταξης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ